Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulicky ovládané čistící česle 

    Peška, Dalibor
    Cílem práce je vypracovat koncepční návrh hydraulicky poháněných čistících česlí před vstupem do malé vodní elektrárny. V práci je zpracovaná rešerše obdobných zařízení a výpočet mechanismu. K práci je přiložena výkresová ...
  • Hydraulicky poháněné česle 

    Svoboda, Jan
    V bakalářské práci je stručně zpracován přehled a rozdělení různých typů česlí. Dále se práce zabývá návrhem hydraulicky stíraných česlí. Během řešení byly použity jak analytické výpočty, tak řešení pomocí metody konečných ...