Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikace technologie drátové elektroeroze 

  Barabáš, Martin
  Diplomová práce se zabývá technologií elektrojiskrového řezání drátovou elektrodou. Je zde popsána základní podstata elektrické eroze, princip elektroerozivního obrábění a dále princip elektrojiskrového řezání drátovou ...
 • Drátové elektroerozivní obrábění při výrobě nástrojů pro dřevoobrábění 

  Sedláček, Jiří
  Cílem diplomové práce je použití technologie elektroerozivního drátového řezání v podmínkách firmy Vydona při použití ve výrobě dřevoobráběcích nástrojů. Na úvod je zpracována teorie této metody obrábění a přehledné rozdělení ...
 • Elektroerozivní drátové řezání technické keramiky 

  Habovštiaková, Mária
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou elektroerozívneho drôtového rezania SiSiC keramiky. Prvá časť vysvetľuje princípy elektroerozívneho obrábania, popisuje technológiu WEDM a uvádza vlastností danej ...
 • Elektroerozivní obrábění materiálů využívaných v leteckém průmyslu 

  Zubáková, Alexandra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektroerozivního obrábění materiálů využívaných v leteckém průmyslu. V úvodní části je uvedeno rozdělení leteckých materiálů a metody, kterými je lze obrábět. Další kapitola ...
 • Elektrojiskrové drátové řezání 

  Gvizd, Michal
  Táto práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia sa zaoberá elektroiskrovým drôtovým rezaním nástrojovou elektródou a jeho využitím v priemysle. Práca je rozdelená do dvoch základných častí, a to teoretickej a experimentálnej. ...
 • Elektrojiskrové řezání drátovou elektrodou 

  Barabáš, Martin
  Práce se zabývá technologií elektrojiskrového řezání drátovou elektrodou. První kapitola charakterizuje princip elektroerozivního obrábění se základním popisem metod, využívajících této technologie obrábění. Stěžejní část ...
 • Návrh technologie části lisovací formy 

  Mešina, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom variantu technológie výroby jadra lisovacej formy. V rešeršnej časti je charakterizované jadro a materiál. Práca sa okrajovo venuje elektroiskrovému drôtovému rezaniu. Druhá kapitola sa ...
 • Návrh technologie výroby tvarového víka 

  Doležal, Václav
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby tvarového víka plošným tvářením se zaměřením na stříhání, ohýbání, tažení, dále na lemování a zhotovení požadovaných otvorů. Na základě literární studie je popsáno několik ...
 • Precision Machining of Nimonic C 263 Super AlloyUsing WEDM 

  Mouralová, Kateřina; Beneš, Libor; Bednář, Josef; Zahradníček, Radim; Prokeš, Tomáš; Fiala, Zdeněk; Fries, Jiří (MDPI, 2020-06-24)
  Wire electrical discharge machining (WEDM) is an unconventional and very efficient technology for precision machining of the Nimonic C 263 super alloy, which is very widespread, especially in the energy, aerospace and ...
 • Řezání měřících trojdoteků z tvrdokovu nekonvenční technologií ED 

  Smital, Pavel
  Práce pojednává o nekonvenčních metodách obrábění zaměřená především na elektroerozivní drátové řezání. V úvodu jsou popsány základní principy a podstata elektroerozivního obrábění. Praktická část je zaměřena na řešení ...
 • Technologie drátové elektroeroze 

  Tichý, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá technologií elektroerozivního drátového řezání v teoretické a praktické rovině. Teoretická část práce podrobně vysvětluje princip elektroerozivního obrábění, popisuje funkční části současných ...
 • Technologie drátového elektrojiskrového obrábění 

  Galko, Adam
  Táto práca sa zaoberá praktickým využitím technológie elektroerozívneho obrábania drôtovou elektródou (WEDM), ktoré patrí do skupiny metód elektroerozívneho obrábania. Vo svojej práci som sa zameral na výrobu strižnice ...
 • Technologie elektrojiskrového drátového řezání 

  Brázda, Radim
  Diplomová práce se zabývá nekonvenční technologií elektrojiskrového drátového řezání. Jsou zde popsány principy a podstata elektroerozivního obrábění a dále principy související s technologií elektrojiskrového drátového ...
 • Trendy použití nekonvenční technologie elektroerozivního drátového řezání. 

  Mouralová, Kateřina
  Cílem diplomové práce jsou budoucí trendy elektroerozivního drátového řezání v podmínkách malé nástrojárny. V úvodu je zpracována teorie této metody nekonvenčního obrábění. Praktická část je zaměřena na zhodnocení stávající ...
 • WEDM used for machining high entropy alloys 

  Mouralová, Kateřina; Beneš, Libor; Zahradníček, Radim; Bednář, Josef; Záděra, Antonín; Fries, Jiří; Kaňa, Václav (MDPI, 2020-10-25)
  Unconventional wire electrical discharge machining technology (WEDM) is a key machining process, especially for machining newly emerging materials, as there are almost no restrictions (only at least minimal electrical ...