Now showing items 1-6 of 6

 • Active Protection And Monitoring Device For Wireless Chargers 

  Volek, Radim (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This thesis deals with the design of monitoring device, which should serve for measurement and recording measured values of wireless charging device. The thesis further solves design of device protection method. Measuring ...
 • Aktivní ochrana a monitoring nabíjecích zařízení 

  Volek, Radim
  Tato práce se zabývá návrhem monitorovacího přístroje, který má sloužit k měření a zaznamenávání stavu bezdrátového nabíjecího zařízení. Práce dále řeší návrh způsobu ochrany nabíjecího zařízení. Měřicí přístroj je vybaven ...
 • Bezdrátová nabíjecí stanice 

  Pokorný, Josef
  Práce se zabývá možnostmi bezdrátového nabíjení a přenosem elektrické energie pomocí indukčních cívek. Popsány jsou základní modely vzduchových cívek pomocí simulačního softwaru CST. Výrobek se skládá z měniče pro vysílací ...
 • Moderní hermeticky těsná osvětlovací jednotka do extrémních podmínek 

  Šerík, Martin
  Práca sa zaoberá rešeršou dostupných riešení pri výbere komponentov pre hermeticky tesnú osvetľovaciu jednotku do extrémnych podmienok a jej zostrojením. Po porovnaní jednotlivých parametrov sa vybrali ako zdroj energie 4 ...
 • Nositelná elektronika 

  Moravec, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá vysvětlením pojmu nositelná elektronika a různými možnostmi jejího použití. Tato práce dále obsahuje ukázku realizovaných zařízení v této kategorii. Součástí této práce je také průvodce výběrem ...
 • Tvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukci 

  Kopečný, David
  Cílem práce je seskupit informace o bezdrátovém přenosu pomocí magnetické indukce a o současných řešeních bezdrátových aplikací v praxi. Práce obsahuje teoretický základ a informace o současném stavu bezdrátových napájecích ...