Now showing items 1-11 of 11

 • Area-Efficient Hardware Architectures of MISTY1 Block Cipher 

  Yasir, A.; Wu, N.; Chen, X.; Rehan Yahya, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  In this paper, state-of-the-art hardware implementations of MISTY1 block cipher are presented for area-constrained wireless applications. The proposed MISTY1 architectures are characterized of highly optimized transformation ...
 • Bezdrátové spoje pro metropolitní sítě 

  Svoboda, Jan
  Diplomová práce se zabývá technologiemi vhodnými pro výstavbu metropolitních sítí. V práci jsou zmíněny technologie umožňující bezdrátový přenos rychlostmi nad 1 Gbit/s. Jsou popsány základní vlastnosti a parametry ...
 • Bezdrátově řízený model vozidla 

  Hradiský, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou auta, diaľkovo ovládaného pomocou počítača. V práci je popísaný návrh systému, výber a popis jednotlivých komponentov. Praktická časť obsahuje realizáciu ...
 • Návrh vnitřního optického spoje 

  Kaňa, Leoš
  Optická bezdrátová komunikační technologie se za posledních několik let dostala do popředí zájmu předních světových výzkumných laboratoří. Doména bod-bodových spojů realizovaných prostřednictvím laserů s úzkým vyzařovacím ...
 • A Novel Negative Meander Line Design of Microstrip Antenna for 28 GHz mmWave Wireless Communications 

  Kamal, S.; Mohammed, A. S. B.; Bin Ain, M. F.; Ullah, U.; Hussin, R.; Ahmad, Z. A.; Othman, M.; Ab Rahman, M. F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-09)
  The increasing applications for nomadic computing have experienced enormous development over the preceding decade. This has eventually caused the lack of bandwidth. Therefore, to accomplish the need of consumers, compact ...
 • Optimalizace bezdrátových sítí proti napadení 

  Řezníček, Martin
  Práce se zabývá návrhem bezdrátové sítě a problémů týkající se této technologie. V teoretické části se zabývá seznámení se sítí, použité technologie bezpečnosti a návrhu bezdrátové sítě. V praktické části je popsána simulace ...
 • Optimization of Adaptive Three-Mode GBN Scheme Control Parameters 

  Vojinovic, R.; Dakovic, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  An adaptive three-mode system based on mbox{Go-Back-N} (GBN) protocol is analyzed within this paper. An ideal mode selection procedure based on a-priori known packet error probability is defined. When packet error probability ...
 • Performance of a Metamaterial-based 1×2 Microstrip Patch Antenna Array for Wireless Communications Examined by Characteristic Mode Analysis 

  Hamad, E. K. I.; Abdelaziz, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-12)
  The theory of characteristic modes (TCM) is used to examine the behavior of hexagonal split ring resonator (HSRR) unit cells employed in the ground plane of a 2-element microstrip antenna array. Suppression of higher ...
 • Realizace ovládání elektrického zámku 

  Bubák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem ovládání elektrického zámku s použitím technologie RFID. V první části této práce je uveden popis funkce technologie RFID. Jsou uvedeny výhody RFID a také její rozdělení. Dále budou popsány ...
 • Rozšiřující modul s komunikačním rozhraním Bluetooth 

  Králíček, Jan
  FITkit slouží studentům, kteří chtějí získat hlubší znalosti hardwaru a programování vestavěných systémů. Nicméně, stále existuje mnoho způsobů, jak vlastnosti FITkitu  vylepšit (například bezdrátovou komunikací). Jeden ...
 • User Interaction with Inverted-F Antennas Integrated into Laptop PCMCIA Cards 

  Guterman, J.; Moreira, A. A.; Peixeiro, C.; Rahmat-Samii, Y. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  This paper evaluates the overall laptop integration effects on the performance of commercial 2.4 GHz Inverted-F antennas built into PCMCIA cards. A generic laptop model is used to represent the antenna housing effects while ...