Now showing items 1-4 of 4

 • Bezdrátový monitoring tlaku pneumatik 

  Hampl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro bezdrátové měření tlaku v pneumatikách. Cílem práce je teoretické seznámení s problematikou bezdrátového měření tlaku v pneumatikách. V rámci diplomové práce byl vytvořen ...
 • Dvounohý kráčivý robot 

  Kraus, Václav
  Cílem této práce je seznámit se s problematikou pohybujících se robotů, dále návrh a realizace bezdrátově řízeného dvounohého kráčivého robota. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická. Zabývá se možnostmi ...
 • Systém pro bezdrátové měření času 

  Hampl, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému bezdrátových číslicových stopek pro měření času. Stopky jsou realizovány mikroprocesorem ATmega16 a bezdrátový přenos dat modulem RFM22. Teoretická část práce je ...
 • Two Legged Walking Robot 

  Kraus, V. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this work is to construct a two-legged wirelessly controlled walking robot. This paper describes the construction of the robot, its control electronics, and the solution of the wireless control. The article also ...