Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza dosahu signálu bezdrátových sítí 

  Šimek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a implementace systému pro výpočet pokrytí bezdrátových sítí, je implementována jako webový portál, a napsána v programovacím jazyce Java. Text práce popisuje práci s použitými ...
 • Analýza útoků na bezdrátové sítě 

  Kačic, Matej
  Táto práca popisuje bezpečnostné mechanizmy bezdrôtových sietí založených na štandarde 802.11 a na bezpečnostnom rozšírení 802.11i známym ako WPA2, kde analyzuje zraniteľnosti a útoky na tieto siete. Práca diskutuje hlavné ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Výborný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí bezdrátového zabezpečovacího systému pomocí standardu IEEE 802.15.4 ZigBee. Návrh se skládá z vytvoření topologie zabezpečovacího systému monitorujícího domácnost (rodinný ...
 • Bezdrátovy elektronický měřící a zabezpečovací systém budov 

  Vichta, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátového zabezpečovacího systému. Návrh se skládá z prostudování jednotlivých komponentů bezdrátových zabezpečovacích systémů jako jsou detektory, ústředna, GSM ...
 • Bezpečnost a útoky v prostředí IoT 

  Urbanovský, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti a útokov na zariadenia a komunikačnú sieť Internetu vecí. Práca rozoberá podstatu Internetu vecí, jeho charakteristiky a informačnú bezpečnosť. V práci sú analyzované ...
 • Hledání klíčů zabezpečených bezdrátových sítí pomocí GPU 

  Tyrala, Radek
  Tato práce se zabývá bezpečností v bezdrátových sítích se zaměřením na sítě typu Wi-Fi. Jsou zde charakterizovány používané bezpečnostní standardy a diskutována jejich slabá místa. Podrobněji se soustředí na bezpečnostní ...
 • Komunikační technologi ZigBee v automatizaci budov 

  Liška, Radovan
  Dôsledkom napredovania vedy a techniky dochádza i k zlepšovaniu bezdrôtových technológií. Využitie bezdrôtových sietí založených na technológií ZigBee, ktoré sú už v dnešnej podobe schopné samostatného fungovania, poskytovania ...
 • Multimediální služby v mobilních sítích 

  Kovář, Petr
  Již dlouho byly vyvíjeny způsoby, které by umožnily rychlou výměnu informací na co nejdelší vzdálenosti. Až do nedávné doby byly prostředky komunikace na dálku značně limitovány jak možnostmi tehdejších technologií, tak i ...
 • Nástroj na testovaní bezpečnosti bezdrátových sítí 

  Gancarčík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí, současnými možnostmi ochrany těchto sítí a implementaci nástroje na jejich testování. Pojednává také o využití technologie nVidia CUDA k akceleraci paralelních ...
 • Návrh chytrého senzoru s komunikačním rozhraním založeném na technologii LoRaWAN 

  Šigut, Štěpán
  Rostoucí kapacita baterií, vyšší integrace polovodičů a klesání ceny za výpočetní výkon podporují populární myšlenku internetu věcí. Poslední roky lze pozorovat rychle rostoucí trend v počtu připojených zařízení do internetu. ...
 • Návrh rozšíření podnikové sítě o WiFi síť 

  Chobotová, Jana
  Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou bezdrôtovej siete do firemnej počítačovej siete. Analyzuje súčasný stav v podniku a navrhuje vhodné riešenie. Cieľom tejto práce je vytvoriť návrh pre zabezpečenie bezdrôtového ...
 • On Mathematical Modelling of Automated Coverage Optimization in Wireless 5G and Beyond Deployments 

  Šeda, Pavel; Šeda, Miloš; Hošek, Jiří (MDPI, 2020-12-31)
  The need to optimize the deployment and maintenance costs for service delivery in wireless networks is an essential task for each service provider. The goal of this paper is to optimize the number of service centres (gNodeB) ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Šumaj, Boris
  Obsahom mojej bakalárskej práce je osvetlenie základnej problematiky bezdrôtových sietí. Podáva prehľad štandardov IEEE 802.11. Tieto štandardy analyzujem so zameraním na ich bezpečnosť a architektúru. Ďalším krokom bude ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Jäger, Vítězslav
  Obsahem mé práce je uvést základní problematiku bezdrátových sítí. Podává přehled o používaných standardech. Analyzuje nejrozšířenější z nich a zaměřuje se na jejich architekturu a bezpečnost. Dalším krokem bude vytvoření ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Harant, Vladimír
  Tento dokument sa všeobecne zaoberá problematikou bezdrôtových sietí. Ponúka prehžad bežne používaných štandardov pre bezdrôtové siete a ich rozšírenia, analyzuje najrozšírenejšie štandardy pre jej zabezpečenie a venuje ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Hrůza, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bezdrátové sítě. V první části teoreticky popisuje technologie, které se používají pro stavbu bezdrátových sítí a následně je prakticky aplikuje při realizace bezdrátové sítě pro společnost ...
 • Předcházení útokům na standard 802.11 

  Štefanec, Filip
  Bakalárska práca je hlavne zameraná na problematiku zabezpečenia v bezdrôtových sieťach založených na štandarde 802.11. Zahŕňa popis využívaných šifrovacích procesov a možností autentifikácie v sieťach 802.11. Taktiež ...
 • Realizace zajištění kvality služeb v bezdrátové síti 

  Branč, Martin
  Tato bakalářská práce podává kompletní přehled o bezdrátových sítích 802.11. Popisuje základní standardy a jejich doplňky. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Dvě teoretické a dvě praktické. Teoretická část obsahuje ...
 • Simulační model bezdrátové sítě 802.11 v NS 2 

  Botta, Miroslav
  Práca sa vo všeobecnosti zaoberá simuláciou jednoduchých bezdrôtových sietí v nástroji Network Simulator 2. V prvej časti pojednáva o Wi-Fi sieťach, približuje jednotlivé typy týchto sietí ako aj ich štandard 802.11 a jeho ...
 • Směrování v bezdrátových sítích 

  Janský, Václav
  Práce se zabývá směrovacími protokoly pro ad hoc bezdrátové sítě. Nejdříve je nastíněna problematika ad hoc sítí. Poté je představeno rozdělení směrovacích protokolů pro ad hoc sítě podle různých kritérií. Největší pozornost ...