Now showing items 1-4 of 4

 • Nástroj pro generování rámců podle standardu 802.11 

  Švanda, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací generátoru rámců používaných pro přenos informací v bezdrátových sítích. Na začátku práce je popsán úvod do problematiky přenosu dat v bezdrátorých sítích standardu 802.11 a provedena ...
 • Nástroj pro testovaní bezpečnosti wifi sítí 

  Hala, Martin
  Hlavním cílem tohoto nástroje je testování úrovně zabezpečení Wi-Fi sítí, jak pro domácí, tak pro firemní účely. Vychází se z nejaktuálnějších bezpečnostních znalostí o bezdrátových sítích. Hlavní cíle jsou následující: ...
 • Principy zabezpečení bezdrátových standardů 

  Vokál, Martin
  Počítačové sítě jsou v rámci organizace IEEE normalizovány výborem 802, jehož součástí je v současnosti šest pracovních skupin vyvíjejících specifikace pro bezdrátové komunikace. Těmi jsou IEEE 802.11 pro bezdrátové lokální ...
 • Zabezpečení bezdrátových sítí a možné útoky na tyto sítě 

  Vlček, Peter
  Prvým z hlavných cieľov tejto práce bolo naštudovať a preskúmať rôzne typy útokov na bezdrôtové siete. Táto práca je zameraná na najbežnejšie sa vyskytujúce druhy útokov, akými sú WEP/WPA/WPA2 prelomenie, útok mužom uprostred ...