Now showing items 1-2 of 2

  • Energeticky soběstačný bezdrátový modul pro senzorické aplikace. 

    Jacko, Róbert
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou bezdrôtového senzorového modulu. Primárnou požiadavkou na tento modul je jeho energetická sebestačnosť. V tomto kontexte sa práca dostáva k téme takzvaného „zberu ...
  • Návrh a výstavba veřejné datové sítě v obci Mokrý Háj 

    Hladký, Michal
    Návrh a realizácia verejnej dátovej siete v obci Mokrý Háj, ktorá bude ralizovaná firmou Blue Computers so sídlom v meste Skalica. Infraštruktúra siete je založená na prvkoch bezdrôtových technológií v pásmach 2.4 GHz a 5 ...