Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh a implementace rozsáhlé bezdrátové sítě 

  Bujnoch, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi bezdrátové komunikace a realizací bezdrátové sítě postavené na technologii 4. generace WiFi. Obsahem jsou informace o technologiích bezdrátového přenosu dat, praktickou částí ...
 • Návrh rozšíření WiFi sítě 

  Zahradník, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozsáhlou WiFi sítí společnosti VIVO CONNECTION s.r.o. a návrhem jejího rozšíření.
 • Nový model zabezpečení implementovaný v metropolitní síti 

  Dančuk, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovými počítačovými sítěmi, především z hlediska bezpečnosti. Shrnuje bezpečnostní zásady a standardy používané v těchto sítích. Poukazuje na nedostatky především starších mechanismů ...
 • Sběr dat pomocí bezdrátové technologie ZigBee 

  Teplan, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním standardem IEEE 802.15.4, bezdrátovou technologií ZigBee a zaměřuje se na její použití v oblasti hromadného sběru dat a telemetrie. Teoretickou část tvoří kapitoly popisující ...