Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátové měřicí zařízení pro soutěže v požárním sportu 

    Holinka, Milan
    Tato diplomová práce popisuje návrh, vývoj a realizaci bezdrátové elektronické časomíry pro použití v požárním sportu. Specifikace výsledného produktu je sestavena s ohledem na univerzálnost, snadnou použitelnost a nízké ...
  • Bezdrátový přenos dat ze senzorů 

    Kičina, Andrej
    Diplomová práca je zameraná na bezdrôtový prenos dát zo senzorov. Sú v nej popísané rôzne štandardy bezdrôtového prenosu dát pre potenciálne využitie a možnosti realizácie rozhrania medzi dátami zo senzoru a ich prenosom. ...