Now showing items 1-12 of 12

 • Aeroplane model control using ISM 433 band 

  Juráň, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this work was to design multifunctional pair of devices for wireless transmission. Next goal was to use it to create RC model from hand launch glider to demonstrate wide possibilities of the developed system.
 • Bezdrátový přenos v pásmu ISM 

  Juráň, Jeroným
  Práce shrnuje základní možnosti komunikace v pásmech ISM. Dále zahrnuje výtažek z vyhlášky ČTÚ vymezující provoz v pásmech ISM. Hlavním obsahem je stručný popis funkcí zvoleného vysílacího a přijímacího modulu. Hlavním ...
 • Digital multi-effect unit for guitar 

  Juráň, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this work was to design the multi-effect unit containing many additional features with the smallest dimensions possible. The main problems solved during the design were: signal processor programming, C language ...
 • Digitální bezdrátový přenos zvukového signálu 

  Juráň, Jeroným
  Dokument popisuje realizaci vývojových desek určených k vývoji aplikací pro bezdrátový přenos audio signálu pomocí WiSA kompatibilních modulů. Popisuje možnosti standardu WiSA, navržená schémata vývojových desek vysílače ...
 • Laboratorní úloha systému rádiové elektrické zabezpečovací signalizace 

  Pokludová, Michaela
  Cílem bakalařské práce je principiélně i technicky popsat základní soudobé rádiové systémy, se kterými se dále pracuje na panelu v rámci laboratorní úlohy. Výstupem této práce je zadání laboratorní úlohy EZS pro magistry ...
 • Návrh měření teploty na rotujících částech elektrického stroje 

  Přikryl, Drahomír
  Tato práce se zabývá měřením teploty na rotujících částech elektrického stroje, bezdrátovým přenosem získaných hodnot a jejich zpracováním. Byl navržen nový způsob zaznamenávání, přenosu a zpracování dat v reálném čase.
 • Návrh měření teploty na rotujících částech elektrického stroje 

  Chalupa, Jan
  Práce se zabývá problematikou měření teploty na rotujících částích elektrických strojů. Součástí je i návrh a realizace hardwarového řešení, které umožňuje vícekanálové měření teploty pomocí čidel PT100 a bezdrátový přenos ...
 • Radiomodem pro poloduplexní přenos 

  Urbaník, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení určeného pro bezdrátový přenos řídících signálů. Zařízení je navrženo pro poloduplexní bezdrátový přenos. Popisuje různé možnosti řešení dané problematiky. Rozebírá volbu ...
 • Rušení v bezdrátových sítích a jejich modelování (AWGN, Rayleigh, Rice fading channels) 

  Hloušek, Tomáš
  Tato práce popisuje a modeluje rušení v bezdrátových sítích v reálných komunikačních kanálech. Přijatý signál v únikovém kanále je ovlivněn mnoha zkresleními a přídavným šumem. Reálný kanál ovlivňuje signál šumem a úniky. ...
 • Snímání hmotnosti včelích úlů s dlouhodobou stabilitou 

  Vozdecký, Martin
  Semestrální práce se zabývá návrhem stabilního systému měření hmotnosti včelího úlu. Práce vyhodnocuje vhodné typy hmotnostních snímačů a jejich vliv na stabilitu měření. Hlavní část práce je vlastní návrh elektronické ...
 • Software pro zpracování dat ze snímače polohy hlavy 

  Slávik, Vladimír
  Práce stručně uvádí do problematiky odchlípení sítnice, vitrektomie a pooperační péče. Dále nastiňuje způsob zvýšení pacientského komfortu použitím systému pro průběžnou signalizaci a záznam poloh hlavy. Softwarová část ...
 • Tvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukci 

  Kopečný, David
  Cílem práce je seskupit informace o bezdrátovém přenosu pomocí magnetické indukce a o současných řešeních bezdrátových aplikací v praxi. Práce obsahuje teoretický základ a informace o současném stavu bezdrátových napájecích ...