Now showing items 1-4 of 4

 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Baroň, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh několika variant štípačů dřevěné kulatiny a následný zdůvodněný výběr nejvhodnějšího provedení dle zadaných požadavků. Dále pak návrh pohonu břitu, aby byl štípač schopen vyvodit zadanou ...
 • Návrh horizontálního štípacího zařízení na dřevo - přídavné zařízení za traktor 

  Jaroš, Petr
  Obsahem této práce je stručná kritická rešerše a popis koncepce navrženého řešení horizontálního štípače dřeva. Práce dále zahrnuje funkční výpočet zařízení včetně návrhu jednotlivých komponent, pevnostní výpočet, výkres ...
 • Štípací stroje na dřevo - hledisko univerzálnosti 

  Valach, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat rešerši různých konstrukčních řešení štípacích strojů na dřevo a dále je porovnat s ohledem na jejich univerzálnost. Tj. schopnost zpracovat různé typy dřevin o různých rozměrech. ...
 • Závěsný štípací stroj na dřevo 

  Pavluš, Martin
  Hlavním cílem bakalářské práce je zpracovat návrh závěsného štípacího stroje na dřevo. Při návrhu štípacího stroje se vychází ze zadaných parametrů. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních oddílů. První část bakalářské ...