Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza materiálového provedení rodinných domů 

  Kurčová, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá porovnaním drevostavieb a murovaných stavieb z hľadiska rozhodujúcich faktorov pri výbere materiálového prevedenia stavby rodinných domov. V teoretickej časti sú objasnené základné druhy stavebného ...
 • Areál pro chov a výcvik koní 

  Pelikánová, Zuzana
  Bakalářská práce je založena na semestrálním projektu ateliérové práce z 3.ročníku studia. Téma projektu je Areál pro chov a výcvik koní v obci Lipůvka, která se nachází na sever od města Brna. Nevržená budova se nachází ...
 • Centrum volného času Brno 

  Hartl, Aleš
  Tématem této práce je projekt Centra volného času v Brně na Kraví Hoře. Soubor převážně typizovaných budov určených pro aktivní trávení volného času formou sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. Návrh sestává z ...
 • Dřevostavba polyfunkčního objektu v Brně 

  Kotianová, Miriama
  Hlavním cílem téhle diplomové práce je vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby dřevostavby polyfunkčního objektu v Brně. Jedná se o novostavbu situovanou v k.ú. Bohunice, o třech nadzemních a jednom podzemním ...
 • Horská chata na Kralickém Sněžníku 

  Elbl, Jiří
  Tématem diplomové práce je projekt nízkoenergetické chaty, která je umístěna na vrchol Kralického Sněžníku, který leží v blízkosti města Jeseník. Objekt je navržen jako samostatně stojící podsklepený se dvěma nadzemními ...
 • Klinika celostní medicíny 

  Havlíček, Vilém
  Diplomová práce „Klinika celostní medicíny“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je navržený na parcele č.170/1 v Kladrubech u Vlašimi (okres Benešov). Jedná se o třípodlažní objekt. Svislý konstrukční ...
 • Mateřská škola 

  Pospíšil, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je návrh a dokumentace k provedení novostavby mateřské školy. Dále vhodné vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy s ohledem na statickou a tepelně technickou část. Mateřská ...
 • Obytné celky z přírodních materiálů 

  Lontrasová, Michaela
  Cílem této bakalářské práce je stanovení nákladů na výstavbu rodinného domu srubového ve srovnání s dřevostavbou. První část práce se věnuje přírodním stavebním materiálům. Jejich vlastnostmi, použitím a porovnáním s ...
 • Obytný soubor, Líšeň 

  Uřídilová, Valentýna
  Řešená lokalita o rozloze cca 4,2 ha je východní součástí statutárního města Brna. Nachází se v městské části Brno Líšeň na pomezí řadové zástavby vesnického charakteru s drobným měřítkem (stará Líšeň) a rozvolněné výstavby ...
 • Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetických dřevostaveb 

  Vahalová, Eva
  Hlavní cíl disertační práce byl zaměřen na tepelně-vlhkostní simulace kritického detailu dvou realizovaných montovaných dřevostaveb – zejména napojení obvodové stěny na monolitický základ. Tyto vybrané budovy mají zcela ...
 • Ovčí farma 

  Bartošová, Petra
  Bakalářská práce byla zpracována jako projekt pro provedení stavby na základě ateliérové práce z 3. semestru. Areál Ovčí farmy Pozďatín je komplexem tří vzájemně propojených budov dělených podle jejich funkcí (ubytování, ...
 • Penzion - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Řihák, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřená na výstavbu srubového penzionu. Zabývá se problematikou vybraných technologických částí projektu, kterými jsou: technická zpráva, biotičtí škůdci dřeva, ochrana dřeva, technologický postup těžby ...
 • Polyfunkční objekt Kraví hora 

  Šlesingrová, Denisa
  Návrh polyfunkčního objektu na Kraví hoře v Brně řeší novostavbu s funkcí sportovně – rekreační (lezecké centrum, skautská klubovna) a společenskou (restaurace). Budova se nachází na rovinatém terénu na vrcholku Kraví hory. ...
 • PŘÍMĚSTSKÁ REKREAČNÍ ZÓNA – AREÁL PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ 

  Pavlasová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je návrh areálu přírodního koupaliště. Cílem je vytvořit prostor, kde se lidé budou cítit příjemně a bezpečně. V areálu jsem navrženy čtyři objekty, vstupní budova s pokladnou, šatny, občerstvení ...
 • Rodinný dům 

  Elbl, Jiří
  Tématem bakalářské práce je projekt nízkoenergetického rodinného domu. Dům je navržený jako dvoupodlažní, nepodsklepená dřevostavba se sedlovou střechou, dispoziční uspořádání 4+KK odpovídá návrhu pro 3-5 člennou rodinu. ...
 • Rodinný dům 

  Mázl, Michal
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh pasivního rodinného domu s projekční kanceláří na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba rodinného domu je umístěna v severní části obce Pístovice nedaleko Vyškova. Jde ...
 • Rodinný dům v Drahlově 

  Foltýnová, Kateřina
  V této práci řeším návrh novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Dům se nachází v okrajové části obce Drahlov. Jedná se o nepodsklepenou dřevostavbu o jednom nadzemním podlaží se samostatnou ...
 • Rodinný dům v obci Bohdalec 

  Sklenářová, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Bohdalec, katastrální území Žďár nad Sázavou. Objekt je navržen jako dřevostavba ...
 • Rodinný dům, Děbolín 

  Plachý, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Dům je navržený jako dvoupodlažní, nepodsklepená dřevostavba se sedlovou střechou, dispoziční uspořádání 5+KK odpovídá návrhu pro 4-5 člennou rodinu. Do domu se vstupuje ...
 • Rodinný dům, Jeseník 

  Baďurová, Monika
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Dům je navržený jako dvoupodlažní nepodsklepená dřevostavba. Zastřešení nad obytnou částí je provedeno pomocí sedlové střechy a nad garáží je zhotovena jednoplášťová ...