Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza a porovnání dřevostaveb 

  Petláková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je porovnání nákladů na výstavbu srubů a rámových dřevostaveb a popis technologie jejich výstavby. První část práce je teoretická a zabývá se cenami, náklady a rozpočty, které ve stavebnictví ...
 • Dřevostavba - rodinné bydlení manželů Hudcových 

  Maceček, Jakub
  V bakalářské práci je řeše návrh rodinného domu s garáží jako dřevostavby. Objekt má dvě podlaží. Budova má obdélníkově členěný půdorys a je zastřešena dvouplášťovou plochou střechou.
 • Dřevostavba rodinného domu 

  Munzar, Daniel
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh dřevostavby rodinného domu. Objekt je navržen jako jednogenerační pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do svažitého terénu a skládá se ze dvou podlaží. Podlaží částečně zapuštěné ...
 • Dřevostavba rodinného domu 

  Kotianová, Miriama
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby objektu rodinného domu situovaného vo svahu v obci Jalovec. Jedná sa o dvojpodlažný objekt s garážou v suteréne, ktorý ...
 • Energeticko-ekonomická optimalizace parametrů tepelné izolace moderních rodinných domů 

  Richter, Filip
  Předmětem diplomové práce je simulace energetické bilance dvou novostaveb, klasické zděné stavby a lehké dřevostavby. Na základě těchto simulací jsou porovnávány vlivy různých parametrů izolací včetně výplní stavebních ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Nejedlý, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro novostavbu rodinného domu ve Šternberku. Rodinný dům je navržen ve svažitém terénu částečně podsklepený s jedním nadzemním ...
 • Investiční náklady dřevostaveb 

  Lontrasová, Michaela
  Cílem této diplomové práce je porovnání nákladů na výstavbu různých konstrukčních systémů dřevostaveb. První část se zabývá historickými a současnými konstrukční systémy dřevostaveb a materiály, které jsou u těchto staveb ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Stuchlík, Radek
  Projekt řeší částečně dvoupodlažní rodinný dům s mezipatrem ve městě Zlíně, v městké části Kudlov. Pozemek se nachází v proluce mezi stávající zástavbou a je svažitý. Dům o čtvercovém půdorysu je navržen z dřevěné sloupkové ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Pokorná, Jana
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh samostatně stojícího, dvoupodlažního rodinného domu v městě Třebíč, v městské části Týn. Stavba obdelníkového půdorysu je navržena ve dvou materiálových variantách a to z cihelných ...
 • Problematika určení hodnoty u staveb pro sport a rekreaci 

  Kučera, Patrik
  Tato diplomová práce s názvem Problematika určení hodnoty u staveb pro sport a rekreaci se zabývá zjištěním případného rozdílu mezi cenou dodávky stavby a hodnotou stavby. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a ...
 • Rodinný dům 

  Kervitcer, Marek
  Předmětem bakalářské práce je novostavba samostatně stojícího rodinného domu v Olšanech, okres Vyškov. Jedná se o dřevostavbu s dvěma podlažími, bez podsklepení, s garáží. První nadzemní podlaží je propojeno s terasou. ...
 • Rodinný dům 

  Pavíčková, Kristina
  Předmětem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu se stájí. Oba objekty jsou situovány v krajní části obce Moravský Krumlov. Rodinný dům je navržen jako částečně podsklepená dřevostavba s dvěma ...
 • Rodinný dům v Litovli 

  Pischl, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Litovli, okres Olomouc. Jedná se o dřevostavbu s dvěma podlažími, bez podsklepení, s garáží. Stavba je zastřešena pultovou střechou.
 • Rodinný dům, Havlíčkův Brod 

  Jůza, Daniel
  Tato práce se věnuje návrhu samostatně stojícího rodinného domu v Havlíčkově Brodě. Dům je jednopodlažní nepodsklepený na mírně svažitém pozemku. Objekt je tvaru obdélníku s plochou pultovou střechou. Dispozice je řešena ...
 • Rodinný dům, Razová 

  Malchárek, Robert
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Dům je navržený jako dřevostavba z prvků systému NOVATOP. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem STEICO. Zastřešení objektu je kombinací rovné jednoplášťové ...
 • Senior park 

  Kokolia, Jakub
  V diplomové práci je zpracován projekt pro realizaci novostavby domovu pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace – Senior parku. Objekt je rozdělen na několik částí: na hlavní budovu se zázemím a na ...
 • Srovnání nákladů rodinných domů s nosnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů 

  Pozděnová, Barbora
  Cílem této práce je nalézt optimální variantu stavební technologie pro rodinný dům. První část se zabývá tvorbou cen a nákladů z teoretického pohledu. Dále jsou specifikovány druhy a členění rozpočtů používaných v České ...
 • Stavebně technologická studie stavby rodinného domu z ekopanelů 

  Habarta, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je popis stavebně technologické studie stavby rodinného domu z Ekopanelů. Jedná se o ekologický difuzně otevřený materiál v podobě panelů, které jsou lisovány za vysoké teploty a tlaku. ...
 • Vstupní budova ZOO s pavilonem 

  Grégr, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem dvou samostatně stojících budov v novém vstupním areálu Zoologické zahrady Brno. Jedná se o vstupní budovu, která má dvě nadzemní podlaží, a je řešena jako dřevostavba. Dřevěná nosná ...