Now showing items 1-2 of 2

  • Derivační morfologie češtiny na základě rozsáhlých korpusových dat 

    Faltusová, Marie
    Tématem této práce je zkoumání slovotvorby v českém jazyce. Hlavním cílem je vytvořit modul získávající derivace z dat elektronického Slovníku spisovné češtiny. Tato problematika byla vyřešena sestrojením tříúrovňového ...
  • Morfologický analyzátor pomocí konečných automatů 

    Černý, Stanislav
    V textu je popsán morfologický analyzátor češtiny, který využívá slovníkový přístup. Slovník je uložen pomocí deterministického konečného automatu. Další část textu je zaměřena na analýzu číslovek, a to zejména na získávání ...