Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost a rizika práce ve stavebnictví a jejich hodnocení 

    Mrňová, Zuzana
    Cílem bakalářské práce je představení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví se zaměřením na pracovní úrazy. V práci jsou popsány postupy a metody používané při vyhledávání a hodnocení rizik ...
  • Prevence rizik vzniku pracovních úrazů na stavbách 

    Drkal, Vítězslav
    Cílem této diplomové práce je zpracovat základní přehled problematiky prevence rizik vzniku pracovních úrazů na stavbách. Prevence je jediným účinným nástrojem k předcházení rizik vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání ...