Now showing items 1-8 of 8

 • Concept for Motivational System Change in a Selected Company 

  Ďurčová, Ivana
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout změnu motivačního systému ve Společnosti XY v konkrétním sídle v Amsterdamu v Nizozemí. Na základě teoretického základu motivačních teorií, údajů získaných kvalitativním a ...
 • Flexibilní formy práce ve vybrané společnosti 

  Chrástová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá flexibilními a inovativními formami zaměstnání a forem spolupráce ve vybrané společnosti. Flexibilita nabývá stále důležitějšího významu, jelikož zaměstnanci a spolupracovníci jsou čím dál ...
 • Návrh na efektivní slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci 

  Večerková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá systémem flexibilních úvazků, který je v západním světě již poměrně dost rozvinutým a několik let zaběhnutým procesem, ale pro Českou republiku je to poměrně novým tématem. Cílem diplomové práce ...
 • Návrh na slaďování pracovního a osobního života ve vybrané organizaci 

  Šulková, Jitka
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku harmonizace pracovního a soukromého života ve vybrané společnosti zabývající se vodními sporty. Specifikuje aktuálnost tématu zavádění do podnikové praxe, nástroje rovnováhy ...
 • Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci 

  Majerčíková, Andrea
  Cílem diplomové práce je analyzovat strategii vybrané soukromé organizace v oblasti slaďování pracovního a osobního života a navrhnout opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Práce specifikuje pojmy jako konflikt rolí v ...
 • Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané společnosti 

  Mynaříková, Dana
  Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou slaďování pracovního a soukromého života. Teoretická část přibližuje vývoj přístupu soukromých organizací k dané problematice a detailně popisuje nástroje slaďování práce a ...
 • Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku 

  Zavadilová, Lada
  Diplomová práce se zabývá problematikou sladění pracovního a soukromého života zaměstnanců, a obzvláště manažerů, ve vybraném podniku. Teoretická část pojednává o problematice genderu, faktorech ovlivňujících kariéru ...
 • Rovné příležitosti ve stavebnictví 

  Řeháková, Adéla
  Bakalářská práce „Rovné příležitosti ve stavebnictví“ se zabývá rovností pracovních příležitostí pro muže a ženy, skloubením rodinného a pracovního života, alternativními pracovními úvazky a zaměstnáváním absolventů. V ...