Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a návrh změn motivačního programu vybrané společnosti 

  Rásochová, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem změn motivačního programu ve společnosti ALTREVA spol. s r.o. Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí základních poznatků dané problematiky. Praktická část obsahuje analýzy ...
 • Bytový dům Suchdolské Zahrady - stavebně technologický projekt 

  Jurásek, David
  Předmětem této práce je provádění stavby bytového domu v Praze městské části Suchdol. Tato zpráva zahrnuje technickou zprávu pro stavebně technologický projektu, technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis, ...
 • Návrh na změnu systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti 

  Doleželová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o odměňování a zaměstnaneckých výhodách v obecném měřítku. Dále obsahuje analýzu současného stavu systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. a návrhy ...
 • Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě 

  Adámek, Ondřej
  Má diplomová práce zaměřená na téma „Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě“ ve své první části nejprve charakterizuje obor stavebnictví a stavební podnik a jeho okolí. Dále se zabývá teorií vedení a ...
 • Vedení, řízení a výběr spolupracovníků v realitní oblasti 

  Togner, Ondřej
  Diplomová práce pojednává o práci managementu a výběru nových spolupracovníků v oblasti realitní činnosti. Cílem diplomové práce je porovnat, jestli práce managementu a výběr nových spolupracovníků v praxi probíhá v souladu ...
 • Webová a mobilní aplikace pro zadávání a potvrzování úkolů 

  Jeřábek, Filip
  Práce řeší řízení pracovníků dispečerem. Cílem je zefektivnit a zjednodušit jak práci dispečera, tak i samotné úkony pracovníků. Zaměřil jsem se na rozdělování úkolů, upozornění na události a změny stavů úkolů, a to vše v ...