Now showing items 1-8 of 8

 • Charakteristické vlastnosti axiálních stupňů pracovních strojů 

  Hejduk, Michal
  V této bakalářské práci jsou shrnuté základní informace o axiálních stupních pracovních strojů. První část práce se zabývá stručnou charakteristikou principu, na kterém pracují všechny lopatkové stroje, tedy nejen pracovní ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Portová, Radka
  Diplomová práce analyzuje pomocí studia podnikových materiálů, dotazníkového šetření a rozhovorů současnou úroveň pracovních podmínek v podniku dataPartner. Na základě získaných informací a zjištěných nedostatků navrhuje ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Bětík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v rámci prostor bioplynové stanice vybraného podnikatelského subjektu. Práce poskytuje teoretická východiska k tématu, analyzuje ...
 • Systém jakosti v metrologické laboratoři 

  Bílý, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem managementu jakosti Metrologické laboratoře. Jsou zde rozebrané jednotlivé ISO normy, mezinárodní organizace. Dále zde zpracovávám činnosti metrologické laboratoře, jako pracovní ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Šubíková, Jitka
  Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se věnuje velmi aktuálnímu problému současnosti a to stresu u zaměstnanců. Analyzuje typy stresu, příznaky a projevy, vliv na zdraví člověka a pracovní výkon. ...
 • Zhodnocení péče o zaměstnance ve vybraném podniku 

  Vladyková, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu péče o zaměstnance ve vybraném podniku. Poskytuje informace o teoretických východiscích týkajících se pracovního prostředí a bezpečnosti práce a porovnává je se skutečným stavem v ...