Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace bytového domu v Uherském Hradišti 

    Sedlářová, Martina
    Předmětem této diplomové práce je zpracování vybrané části stavebně technologické-ho projektu stavby bytového domu Štěpnice v Uherském Hradišti. Součástí projektu je technická zpráva, koordinační situace s vyznačením ...