Now showing items 1-12 of 12

 • Dobudování VUT - Fakulta výtvarných umění 

  Ivanova, Nadezda
  Objekt je tvořen třemi částmi: dvěma šesti podlažními školními budovami, které jsou propojené dvoupodlažním společeným prostorem. Jednoduchá geometrie komplexu zapadá do stávající městské zástavby. Opakování směrování ulic ...
 • Energeticky úsporný rodinný dům 

  Šišková, Šárka
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace energeticky úsporného rodinného domu s provozovnou. Jedná se o objekt skládající se z jednoho podzemního a dvou nadzemních podlaží. Dům bude založen na ...
 • Rodinný dům s ordinací praktického lékaře 

  Čtvrtečková, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v Blažovicích. Objekt se nachází na parcele č. 653/1,v katastrálním území Blažovice. Dům je členěn ...
 • Rodinný dům s polyfunkcí 

  Šenfeld, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je navržení rodinného domu s kanceláří a vypracování projektové dokumentace. Dům bude stát na parcele p. č. 1127/28 v katastrálním území Hoštka. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům k bydlení ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Ćmielová, Iwona
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s provozovnou (kadeřnictví) v Návsí. Rodinný dům je umístěn na rovinatém pozemku na okraji obce. Objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími. V prvním ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Bílková, Šárka
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům s provozovnou, která slouží jako kancelář daňového poradenství. Rodinný dům se nachází v katastrálním území města Přerova na ul. Dvořákova. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Zahálka, Jaroslav
  V bakalářské práci je řešen rodinný dům s provozovnou, objekt je umístěn v obci Lukavice, okres Chrudim. Jako zdící materiál je použit systém porfix. Střecha je navržena valbová. Rodinný dům je dvoupodlažní. Vytápění objektu ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Antl, Petr
  Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v Prostějově, Čechovicích. Objekt se nachází na parcele č.318/14, v katastrálním území ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vlhová, Marie
  V bakalářské práci přemýšlím nad dobrým bydlením,ale zároveň jsem chtěla spojit bydlení s prací majitelů dohromady.Dům je v katastru obce Leskovec. Práce obsahuje projektovou dokumentaci .Návrh klade důraz na dispoziční ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Lipusová, Noemi
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s provozovnou ve městě Třinec. RD má dvě nadzemní podlaží a dvě sedlové střechy. Rodinný ...
 • Rodinný dům s vinárnou ve Vrbici 

  Zálešák, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem projektu dvougeneračního rodinného domu s vinárnou ve Vrbici. Stavba leží ve svažitém terénu. Objekt je zcela podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Druhé nadzemní podlaží je řešeno ...
 • Rodinný dům s prodejnou kancelářských potřeb ve Vyškově 

  Kofl, Tomáš
  Práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu s prodejnou kancelářských potřeb ve Vyškově. Objekt je navržen jako třípodlažní s částečným podsklepením a garáží. Rodinný dům je nepravidelného obdélníkového tvaru osazený ...