Now showing items 1-20 of 33

 • Bytový dům Olomouc 

  Spurný, Martin
  Předmětem projektu je novostavba bytového domu v katastrálním území Nová Ulice, města Olomouce, okresu Olomouc. Dům je samostatně stojící v ulici Zirmova navazující na ulici Mošnerova. V této ulici již stojí několik bytových ...
 • Design vysavače do domácí dílny 

  Tkáč, Andrej
  Cieľom bakalárskej práce je návrh vysávača do domacej dieľne. Bude sa zaoberať technologickým, konštrukčným, ergonomickým a designovým riešením. Výsledok práce bude rešpektovať všetky tieto aspekty.
 • Konverze Martin-Luther-Gedächtniskirche v Berlíně – mezinárodní workshop 

  Navrátil, Oldřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  V dnešní době dochází v rámci celé Evropy k snižování počtu aktivně věřících u tradičních křesťanských církví. To sebou přináší i problematiku kostelů, jenž už nejsou využívány k svojí původní funkci. Konverze kostelů se ...
 • Kreativní centrum Brno-Cejl 

  Kašpárková, Eliška
  Tématem zadání byla rekonstrukce bývalé káznice v Brně, mezi ulicemi Cejl, Bratislavská a Soudní, na kreativní centrum s inkubátory pro architekty, umělce a designéry. Stavební program je přizpůsoben historické podstatě ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Stehlík, Michal
  Galerie architektury designu a moderního umění. Nachází se na brněnské ringstrasse na nároží ulic Koliště a Milady Horákové. Hlavní funkce budovy-galerie je doplněna design shopem, uměleckou knihovnou a workshop dílnami a ...
 • Mezi historickým jádrem a předměstím 

  Likavčanová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Článek dokumentuje prostor mezi historickým jádrem a předměstím. Od 13. století do začátku 19. století na tomto místě stály městské hradby, které se postupem času vyvíjely a rozšiřovaly. Po jejich zboření tu po vzoru Vídně ...
 • Modelová sídliště 

  Guzdek, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Příkladová sídliště v Ostravě-Porubě, v Brně-Lesné a v Bratislavě Devínské Nové Vsi, která představuji obytné soubory stavěné od 60. do 80. let. 20. století v Československu, se stala předmětem zájmu. Pětidenní mezinárodní ...
 • Návrh a racionalizace pracoviště WORKSHOP v ALPS Electric Czech s.r.o. s přihlédnutím k budoucímu rozvoji společnosti 

  Dozbaba, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem pracoviště workshop v ALPS Electric v Sebranicích. Obsahuje stručný popis strojů a teorie technologického projektování. Pro dané pracoviště je vytvořen návrh modifikace spádového regálu a ...
 • Návrh osvětlení autodílny 

  Borůvka, Jan
  Teoretická část této práce se zabývá světlem, pojmy a výpočetními vztahy z oblasti světelné techniky, základními světelnými zdroji a svítidly. Také je zde rozebrán princip měření osvětlení. Cílem této práce je návrh nového ...
 • New Possibilities for Reuse of Industrial Buildings and the Work of Re–FACT Community 

  Beláčková, Katarína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Re-FACT community is a group of professors with interest in questions of conversion industry buildings and industry archaeology. One of the members is professor Helena Zemánková from Faculty of architecture in University ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Lyzhanov, Iurii
  Na základě moji studie výtvořené v druhém ročníku bakalářského studia na stavební fakultě, je zpracovaná nasledující bakalářská závěrečná práce, která dále pokračuje do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace ...
 • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

  Velešíková, Karolína
  Předmětem bakalářské práce byla obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Náplní byla Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby podle architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34- Ateliér ...
 • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

  Tomoryová, Bianka
  Predmetom bakalárskej práce je obnova a nové využitie bývalej nádražnej budovy v Ústí nad Orlicí. Jej základom sa stala architektonická štúdia vypracovaná v rámci predmetu AG34 v zimnom semestri 3. ročníka. Bakalárska práca ...
 • Podnikatelský záměr zřízení odloučené dílny 

  Vozdecký, Lukáš
  Má diplomová práce se zabývá problematikou zřízení odloučené dílny. Cílem práce je zpracovat zmíněný záměr z hlediska teorie i praxe. Zvláštní pozornost je věnována podrobné analýze prostředí a trhu, ve kterém má zakládaná ...
 • Polyfunkční dům v Červeném Kostelci 

  Junková, Pavlína
  V diplomové práci je řešena novostavba polyfunkčního domu. Polyfunkční dům se nachází v Červeném Kostelci, v ulici 17. listopadu. Objekt je třípodlažní, nepodsklepený s plochou střechou. Objekt je navržen z keramických ...
 • Požární stanice 

  Peňáz, Lubomír
  Obsahem této diplomové práce je návrh dispozičního a stavebního řešení objektu novostavby požární stanice v lokalitě Jihomoravského kraje. Jedná se o objekt, rozdělený do dvou propojených částí: administrativní – dvoupodlažní, ...
 • Projekt lehké obrobny v TOS Kuřim - OS, a.s. - soustružnické pracoviště 

  Pernica, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem uspořádání pracoviště lehké obrobny v TOS Kuřim-OS, a.s.. Na tomto pracovišti se soustružením vyrábějí rotační díly do hmotnosti 250kg. Návrhy uspořádání vychází jak ze stávajícího stavu, ...
 • PROMĚNA BRNĚNSKÉHO BRONXU 

  Najvarová, Lucie
  Strategie nabízí možnost jak reagovat na sociální vyloučení obyvatel čtvrti kolem Cejlu, podpořit zaměstnanost a vybudovat dynamický veřejný prostor, který v lokalitě chybí. Sociální urbanismus podporuje interakci obyvatel ...
 • Rodinný dům Pietro 

  Slavíková, Pavlína
  Projekt zpracovává technickou dokumentaci samostatně stojícího rodinného domu s provozovnou – pedikúra. Stavba se nachází v obci Slatiňany. Zastavěná plocha je 157,24 m2. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní ...
 • Rodinný dům s fotoateliérem 

  Remeš, Dominik
  Tématem bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou. Řešený objekt je situován v lokalitě Jihomoravského kraje ve městě Šlapanice. Rodinný dům je navržen jako 5+1 a řešen jako třípodlažní se ...