Now showing items 1-1 of 1

  • Automatický návrh synchronních strojů 

    Fiala, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu synchronních strojů. První část práce je věnována popisu funkce a konstrukce synchronního stroje. V další části je popsán postup návrhu synchronních motorů s budicím ...