Now showing items 1-20 of 22

 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z potravin 

  Ostrihoňová, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou kvasiniek zo syrov metódou PCR-RFLP a overením lipolytickej aktivity kvasiniek. V teoretickej časti sú spracované základné informácie o kvasinkách, ich možné pozitívne a ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu červeného vína 

  Zechmeisterová, Lucie
  V rámci diplomové práce byly monitorovány přítomné mikroorganismy ve vzorku hroznové šťávy červeného vína a vzájemné vztahy mezi kvasinkami, bakteriemi a plísněmi. Na kultivaci mikroorganismů byly použity tři různé média, ...
 • Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces během kvašení bílého vína 

  Zdeňková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek rodu Saccharomyces účastnících se jednotlivých fází kvašení bílého vína. Rychlost, s jakou jsme schopni identifikovat druhy kvasinek, hraje důležitou roli pro posouzení ...
 • Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu révy vinné 

  Škodová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu bílého vína použitím metody PCR-RFLP. Je zde popsáno získávání čistých kultur kvasinek, izolace DNA, amplifikace charakteristických ...
 • Identifikace kvasinek z interspecifické odrůdy vinné révy 

  Sadel, Peter
  Cieľom diplomovej práce bolo identifikovať a charakterizovať kvasinky z muštu odrody Hibernal a tiež zbierkové kvasinky využitím metódy RFLP-PCR. Diplomová práca začala teóriou, ktorá sa zaoberala vínom, kvasinkami a ...
 • Influence of Culture Media on Microbial Fingerprints Using Raman Spectroscopy 

  Mlynáriková, Katarína; Samek, Ota; Bernatová, Silvie; Růžička, František; Ježek, Jan; Němcová, Andrea; Šiler, Martin; Zemánek, Pavel; Holá, Veronika (MDPI, 2015-11-24)
  Our work here monitors the influence of culture media on the Raman spectra of clinically important microorganisms
 • Kvasinky a víno 

  Palíková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných z bobulí a moštu vinné révy. K izolaci byla použita bílá odrůda vína Sauvignon, které bylo pěstováno a vyráběno podle požadavků ekologického zemědělství. ...
 • Optimalizace metody PCR-RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek 

  Olivová, Radana
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metody PCR – RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek. Konvenční metody pro identifikaci kvasinek jsou časově náročné. Molekulárně biologické metody založené na PCR slouží k rychlé ...
 • Produkce karotenoidů kvasinkami rodu Cystofilobasidium 

  Vavrysová, Alena
  Karotenoidy jsou významné průmyslové pigmenty přítomné prakticky ve všech živých organismech. Cílem předložené práce bylo studium regulace produkce karotenoidních pigmentů kvasinkami rodu Cystofilobasidium s využitím ...
 • Produkce karotenoidů kvasinkami s využitím odpadních substrátů 

  Kubáčková, Martina
  Karotenoidy představují jednu z nejrozšířenějších a nejpočetnějších tříd přírodních pigmentů s využitím v potravinářství, farmacii i kosmetice. Předložená bakalářská práce byla pojata jako srovnávací studie využití různých ...
 • Průmyslová výroba lihu 

  Flajs, Roman
  Bakalářská práce se zabývá průmyslovou výrobou lihu pro potravinářské a palivové účely. Cílem práce je popsat suroviny na výrobu lihu se zaměřením na lignocelulosové materiály a mikroorganismy, které se používají při jejich ...
 • Sledování změn chemických parametrů při výrobě vína 

  Dlapalová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá změnami chemických parametrů vinného moštu během procesu kvašení. Byly porovnávány chemické parametry vzorku moštu s přidanou komerční kvasinkou a autochtonní kvasinkou. V teoretické části ...
 • Sledování změn populace kvasinek při výrobě červeného vína 

  Ducháč, Petr
  Cílem této diplomové práce byla identifikace kvasinek izolovaných během kvašení vinného moštu. Vinný mošt byl získán z odrůdy Rulandské modré pěstované v integrované a ekologické produkci. Partnerem této diplomové práce ...
 • Srovnání metod PCR vhodných k identifikaci kvasinek v potravinách 

  Zovčáková, Monika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou kvasiniek metódou PCR v potravinách. Zahrňuje základné informácie o kvasinkovej bunke. Stručne popisuje molekulárne metódy identifikácie kvasiniek. Kvasinky sú rozhodujúcim ...
 • Studium produkce lipidických látek z odpadních substrátů pomocí kvasinek rodu Metschnikowia 

  Gonová, Dominika
  Oleogénne kvasinky sa vyznačujú schopnosťou akumulovať za určitých podmienok zvýšené množstvo lipidov. Tieto mikrobiálne lipidy sa líšia v kompozícii mastných kyselín, čo umožňuje ich široké využitie v biotechnologickom ...
 • Taxonomické zaradenie kvasiniek asociovaných s lúčnymi rastlinami 

  Čurillová, Natália
  Pre identifikáciu kvasiniek pomocou biotypizácie bolo vybraných celkom 60 kmeňov izolovaných z lúčnych rastlín. Príprava vybraných kmeňov prebiehala podľa štandardnej metodiky (Bruker) a metodiky vyvinutej na Chemickom ...
 • The Use of Raman Spectroscopy to Monitor Metabolic Changes in Stressed Metschnikowia sp. Yeasts 

  Němcová, Andrea; Gonová, Dominika; Samek, Ota; Sipiczki, Matthias; Breierova, Emilia; Márová, Ivana (MDPI, 2021-01-29)
  Raman spectroscopy is a universal method designed for the analysis of a wide range of physical, chemical and biological systems or various surfaces. This technique is suitable to monitor various components of cells, tissues ...
 • Vlastnosti a produkce mikrobiálních lipáz 

  Martinková, Patrícia
  Bakalárska práca je zameraná na testovanie kultivačných médií pre rast rôznych kmeňov kvasiniek produkujúcich lipolytické enzýmy a na štúdium vplyvu zloženia kultivačných médií na produkciu lipolytických enzýmov. Teoretická ...
 • Využití odpadních substrátů k produkci lipidických látek kvasinkami rodu Metschnikowia 

  Cagáňová, Linda
  Diplomová práca bola zameraná na štúdium biotechnologického využitia odpadných substrátov k produkcii lipidov kvasinkami rodu Meschnikowia. Odpadné suroviny a ich následná transformácia na produkty s pridanou hodnotou akými ...
 • Využití různých nutričních zdrojů vybranými karotenogenními kvasinkami 

  Čačková, Katarína
  Karotenoidy sú jedny z najbežnejšie rozšírených terpénových farbív v prírode. Vďaka ich významným biologickým účinkov, predstavujú dôležitú skupinu molekúl pre farmaceutický, chemický, potravinársky a krmivársky priemysel. ...