Now showing items 1-15 of 15

 • Effect of chitosan ethers on fresh state properties of lime mortars 

  Vyšvařil, Martin; Žižlavský, Tomáš (IOP Publishing, 2017-10-25)
  The fresh state properties of mortars are eminently important since determine the material workability and also have a great influence on its hardened state characteristics. In this paper, the behaviour of fresh lime mortars ...
 • Empirické vztahy pro vyhodnocení miniaturní zkoušky protlačováním 

  Venský, Jiří
  Cílem této práce je popsání miniaturní zkoušky protlačováním, vymezení použití této zkoušky, a to včetně shrnutí její aplikace. Dále byla provedena rešerše empirických vztahů, které slouží k určení meze kluzu a také meze ...
 • Fresh state properties of lime mortars with foam glass dust 

  Vyšvařil, Martin; Krebs, Martin (IOP Publishing, 2020-06-08)
  Fine glass waste has been found to be a suitable addition to lime mortars because of the high amorphous content. The behavior of fresh air lime mortars and natural hydraulic lime mortars modified by foam glass dust is ...
 • Hydrodynamické tlumiče na principu magnetické kapaliny 

  Přikryl, Matěj
  Diplomová práce se zabývá magnetickými kapalinami a jejich aplikací v hydrodynamických tlumičích. V první části práce je provedena rešerše stávající technologie hydraulických tlumičů se zaměřením na tlumiče využívající ...
 • Mathematical model of mechanical testing of bone-implant (4.5 mm LCP) construct 

  Urbanová, Lucie; Blažek-Fialová, Iva; Srnec, Robert; Pěnčík, Jan; Kršek, Přemysl; Nečas, Alois (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2012-09-17)
  The study deals with the possibility of substituting time- and material-demanding mechanical testing of a bone defect fixation by mathematical modelling. Based on the mechanical model, a mathematical model of bone-implant ...
 • Porovnání kritérií únavového porušení při pulzujícím namáhání v krutu 

  Roh, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá určením použitelnosti kritérií pro předpověď životnosti zkušebního vzorku namáhaného pulzujícím krutem. V první části je pojednáváno o únavovém poškození, cyklickém zatěžování a smykovém ...
 • Reologické vlastnosti stavebních pojiv v čerstvém stavu 

  Hegrová, Michaela
  Tato bakalářská práce je věnována reologickým vlastnostem stavebních pojiv. Teoretická část se zaměřuje na jednotlivé druhy stavebních pojiv, jejich reologické vlastnosti a základní parametry stanovované při charakterizaci ...
 • Rheological and mechanical properties of alkali-activated brick powder based pastes: effect of amount of alkali activator 

  Vyšvařil, Martin; Vejmelková, Eva; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The rheological behaviour and mechanical properties of alkali-activated materials prepared by activation of a brick powder by alkaline solution (alkali + water glass) is presented in this paper. The effect of quantity of ...
 • Rheological characteristics of aerial lime-based pastes with addition of biopolymers 

  Žižlavský, Tomáš; Vyšvařil, Martin; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Viscosity enhancing admixtures are widely used to improve the properties of concrete and ready-mix mortars. This study focuses on the influence of biopolymer (sodium salt of alginic acid, carrageenan, diutan gum, gellan ...
 • Trvanlivostní test magnetoreologické kapaliny za vysoké teploty 

  Grygárek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá chováním magnetoreologické kapaliny během trvanlivostního testu. V první části jsou popsány základní vlastnosti MR kapalin a je definován parametr LDE (Lifetime Dissipated Energy) sloužící ...
 • Vliv etherů celulózy na reologické vlastnosti vápna 

  Hegrová, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je studium vlivu etherů celulózy na reologické vlastnosti vápna. Teoretická část se zaměřuje na popis reologických parametrů, měřících technik a zkušebních zařízení používaných při reologickém ...
 • Vliv kameniva na reologii vápenných malt 

  Vozák, Rastislav
  Predmetom tejto bakalárskej práce je skúmanie vplyvu kameniva na reologické vlastnosti vápen-ných mált. V teoretickej časti sa táto práca zaoberá popisom typov kvapalín a základných reologických veličín. Následne sú popísané ...
 • Vliv velikosti částic kosmetických pigmentů na vlastnosti finálního výrobku 

  Obručová, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlivu velikosti kosmetických pigmentů na vlastnosti finálního výrobku. Tento vliv byl studován na vzorcích make-upu dodaných průmyslovým partnerem. Vzorky make-upů byly proměřeny ...
 • Výpočtová analýza rovnání čtvercových tyčí 

  Šebek, František
  Dnešní požadavky ve strojírenském průmyslu si žádají přesnější operace a efektivnější technologie. Cílem této práce je analýza rovnání čtvercových tyčí. Hlavním problémem je nastavení rovnacího stroje pro zadané materiálové ...
 • Zpracování měření mechanických charakteristik kovových materiálů při monotónním zatěžování 

  Mička, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických charakteristik kovových materiálů při namáhání jednoosým tahem a krutem. Nejdříve jsou v práci popsány napěťové a deformační charakteristiky, které se při zkouškách ...