Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv aromaticky aktivních látek na chutnost jogurtů 

    Malina, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou stanovení aromaticky aktivních látek přítomných v bílých jogurtech. Tyto látky jsou klíčové pro chutnost těchto fermentovaných mléčných výrobků. Byly analyzovány celkem čtyři ...
  • Vliv aromaticky aktivních látek na chutnost ovocných jogurtů 

    Malina, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá určením aromaticky aktivních látek v ovocných jogurtech. Tyto látky jsou klíčové pro chutnost těchto mlékárenských výrobků. Byly analyzovány dva typy jogurtů, smetanové (8 % tuku) a nízkotučné ...