Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava nanokrystalických keramik z oxidu zirkoničitého 

    Vlček, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá přípravou nanokrystalických keramik na bázi stabilizovaného oxidu zirkoničitého. První část práce je rešeršního typu a charakterizuje keramiky na bázi oxidu zirkoničitého. Zejména se zaměřuje na ...
  • Teplotní stabilita naprašovaných vrstev oxidu yttria 

    Kršňák, Jiří
    Tato práce se zabývá chováním naprášené tenké vrstvy oxidu yttria po teplotním namáhání. V rámci řešení byly deponovány tenké vrstvy oxidu yttria na křemíkové substráty, které byly vystavovány různým cyklům teplotního ...