Now showing items 1-1 of 1

  • Měření záření gama 

    Lázna, Tomáš
    Práce se věnuje detekci ionizujícího záření, zvláště záření gama. V obecné části seznamuje čtenáře s problematikou a rozebírá nejpoužívanější typy detektorů – plynové, scintilační a polovodičové. V praktické části ověřuje ...