Now showing items 1-6 of 6

 • Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní 

  Ertl, Jakub
  Koncept dostavby je založený na vytvorení rastru, ktorý je možné voľne prispôsobovať požiadavkam jednotlivých odborov. Vytvára sa tak systém, ktorý fakulty neobmedzuje v ich budúcom rozvoji. Základnou jednotkou sa stáva ...
 • Duchovní brownfield Olomouc - Zlín 

  Greguška, Peter
  Témou diplomovej práce je návrh pútnického kostola s pridaním doplnkovej sekundárnej funkcie ako pútnického komplexu pri vodnom prameni „Svatá voda – Kaménka“, pozdvihnutie jestvujúceho vyhľadávaného prírodného prvku, ako ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Jenčiková, Zuzana
  Hlavnou ideou návrhu stavby je vytvorenie príjemnej, mestskej knižnice a zároveň pokojného bývania v centre mesta, v jednej budove. Dominantným koncepčným prvkom knižnice i obytného bloku je záhrada – zeleň, ktorá vyrastá ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sýkorová, Alexandra
  Koncept obytného súboru v Brne sa snaží nadviazať na charakter mestskej okrajovej časti Komín, v ktorej sa nachádza. Má priam dedinský charakter “dedina v meste“ . jeho poloha blízka prírode, škole, detskému ihrisku, ale ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Kovács, Július
  Kvetná záhrada v Kroměříži patrí spolu s arcibiskupským zámkom a podzámockou záhradou k významným pamiatkam UNESCO. Preto sú zámok a záhrady najhodnotnejšími areálmi hlavnej turistickej trasy mesta. Problém Kvetnej záhrady ...
 • V bytě maloměstě, Mikulov 

  Solár, Michal
  Koncept vychádza z historického vývoja danej parcely ale aj mesta ako takého. Historicky sa oblasť definovala svojpomocne a bez jasne špecifikovaných dogmatických poučiek. Práve vďaka tomu je mesto obohatené o momenty, ...