Now showing items 1-2 of 2

  • Financování veřejné stavební zakázky z pohledu dodavatele 

    Troanská, Eva
    Financování stavebních zakázek je jednou z nejdůležitějších fází, kde cílem každého stavebního podniku je dosahování co nejvyššího zisku a tím zajistit chod podniku. K financování veřejných zakázek jsou používány jak ...
  • Realitní a související judikatura 

    Dvořák, Miroslav
    Cílem diplomové práce je zmapovat rozhodovací praxi soudů v oblasti realitní a související praxe. Judikáty jsou uspořádány do logických celků, přičemž byla sledována snaha vytvořit ucelený a co možno nejkomplexnější přehled ...