Now showing items 1-4 of 4

 • Informační portál s nabídkami cestovních kanceláří 

  Tulka, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat informační systém s nabídkami cestovních kanceláří. Systém musí obsahovat informace o cestovních kancelářích, o místech pobytu cestovních kanceláří, jednotlivých instancích ...
 • Návrh na zlepšení služeb cestovní kanceláře. 

  Procházková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou služeb cestovní kanceláře Cílka, s.r.o. První část je zaměřena na výklad pojmů, problematiku cestovního ruchu, marketing služeb a metody analýzy konkurence, jejich produktů a služeb. ...
 • Podnikatelský záměr - cestovní kanceláře 

  Šmardová, Zuzana
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr cestovní kanceláře. Na základě teoretických poznatků získaných studiem a zjištěných skutečností, obsahuje návrh založení a jejího případného umístění na trhu.
 • Podnikatelský záměr - rozšíření cestovní agentury 

  Jiříková, Iva
  Diplomová práce „Podnikatelský záměr – rozšíření cestovní agentury“, je zaměřená na sestavení podnikatelského plánu, dle kterého bude v budoucnu možné rozšířit již fungující cestovní agenturu o další předmět podnikání. V ...