Now showing items 1-4 of 4

 • Komunikační mix společnosti 

  Petruchová, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Sonnentor s.r.o. Hlavním cílem je rozšíření stávajícího komunikačního mixu, který by měl především přilákat nové zákazníky a zlepšit aktuální propagaci. V první ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků 

  Vítková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků se službami poskytování internetového připojení společnosti Infos Art s.r.o. v Prostějově. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků podniku 

  Mazáková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků vybraného obchodního podniku. První část práce shrnuje teoretické poznatky týkající se daného tématu, které jsou využívány v dalších částech práce. Praktická část pojednává ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na její zvýšení 

  Šivelová, Terezie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem opatření vedoucích ke zvýšení spokojenosti zákazníků kavárny Pražírna, s.r.o. V první části jsou popsána teoretická východiska práce, v následující analytické části je pak popsána ...