Now showing items 1-20 of 43

 • Analýza a optimalizace zdanění osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným 

  Brothánková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá analýzou zdanění fyzických a právnických osob, konkrétně osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným. Práce je zaměřena hlavně na daň z příjmů fyzických a právnických osob ...
 • Analýza specifik zdanění příspěvkových organizací 

  Korvasová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problémem zdanění příspěvkových organizací. Obsahuje charakteristiku těchto organizací a popis jejich účetních a daňových povinností se zaměřením na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané ...
 • Analýza zdaňování příjmů zahraničních studentů v České republice 

  Cygonková, Lenka
  Bakalářská práce se věnuje popisu metodiky zdaňování příjmů zahraničních studentů vznikajících z jejich pracovně-právních vztahů v České republice. Teoretická část práce obsahuje základní informace týkající se problematiky ...
 • Daňová optimalizace pořízení automobilů podnikatelem 

  Bičánová, Hana
  Tato bakalářská práce popisuje způsob optimalizace daňového základu pro právnické subjekty zaměřené na způsob nákupu a formě odpisování nových vozů. V práci je zachycen postup pro zjištění základu daně, popsány výpočty ...
 • Daňová optimalizace u vybraného subjektu 

  Smejkal, Eduard
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací daňové zátěže fyzických i právnických osob. Pro porovnání jsou vybrané různé typy forem podnikání. Hlavním cílem práce je vypracovat a poskytnout návrh daňové optimalizace daňovému ...
 • Daňové zatížení podnikání ve stavebnictví 

  Holcmanová, Zdena
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku společnosti. Porovnává různé způsoby pořízení majetku, především úvěr a finanční leasing, a sleduje jejich daňové aspekty. ...
 • Harmonizace zdaňování korporací v EU 

  Skalická, Hana
  Po vstupu do Evropske Unie problematika dani dostala a stale dostava zcela novy raz. Vytvari se tak uplne jine pravni prostredi, a to nejen v Ceske republice, ale i v Evropske unii samotne, kde az doposud byly harmonizovany ...
 • Klíčování nákladů vybrané příspěvkové organizace 

  Ovčačík, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na metody klíčování nákladů vybraných účetních jednotek pro zajištění věrného a poctivého zobrazení jejich hospodaření a pro účely stanovení základu daně z příjmů. Práce se zabývá charakteristikou ...
 • Klíčování nákladů vybraných účetních jednotek 

  Nosálková, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na navrhnutí vhodné metody klíčování nákladů obce Lípa za účelem stanovení poctivého a věrného zobrazení hospodaření. Definuje základní po-jmy k pochopení dané problematiky. Popisuje metodu ...
 • Metodika stanovení základu daně ve stálé provozovně 

  Válek, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení metodiky pro výpočet základu daně ve službové stálé provozovně slovenského daňového rezidenta v České republice na základě komisionářské smlouvy. Na základě analyzování českých ...
 • Návrh na optimalizaci základu daně právnických osob v roce 2008 

  Vágnerová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá daňovými novinkami pro právnické osoby pod názvem Reforma veřejných financí s účinností od 1. ledna 2008 a daňovou problematikou právnických osob obecně. Cílem práce je zhodnotit daňový dopad ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s. r. o. 

  Mánková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným. Hlavním cílem je v konkrétní společnosti s ručením omezeným nalézt optimální poměr výplaty mzdy a podílu na zisku ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

  Fišerová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace daňové povinnosti zaměřeného na společníka společnosti s ručením omezeným. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní českou firmu s uvedením návrhů na řešení ...
 • Obnova vozového parku ve vazbě na základ daně 

  Loukotková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá komparací jednotlivých forem financování podnikové investice z daňového hlediska. Obsahuje analýzu vlivu leasingového a úvěrového financování nového osobního automobilu na základ daně z příjmů ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

  Urbanová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá výhodností a nevýhodností různých způsobů financování automobilu pro společnost MAVI ÚČTO s.r.o.. Pro analýzu byly poptány úvěry a leasingy od třech společností. Jsou prozkoumány z hlediska ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Optimalizace daně z příjmů vybrané společnosti 

  Ručková, Ludmila
  Diplomová práce se zaměřuje na zdaňování příjmů právnických osob. Na základě získaných teoretických znalostí analyzuje současný stav ve vybrané společnosti s ručením omezeným a zkoumá možnosti snížení základu daně a celkové ...
 • Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby 

  Popelková, Kateřina
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, je popsáno živnostenské podnikání a základní pojmy související s daní z příjmů fyzických osob. Dále je popsán výpočet základu daně a výpočet samotné daňové ...
 • Optimalizace daňové zátěže fyzické osoby 

  Holendová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové zátěže fyzické osoby. Hlavním cílem je zhodnocení stávající situace fyzické osoby z pohledu její daňové zátěže a navržení kroků vedoucích k daňové optimalizaci. V práci ...