Now showing items 1-2 of 2

  • Číslicové předzkreslovače pro linearizaci zesilovačů 

    Kroužil, Miroslav
    Tato práce popisuje číslicové předzkreslení v základním pásmu užité pro linearizaci zesilovačů. Nelinearita je jednou z nevýhod výkonových zesilovačů a její redukce je z mnoha ohledů užitečná. Práce popisuje chování systému, ...
  • Koexistence mobilních komunikačních systémů WLAN a Bluetooth 

    Mikulka, Jan
    Disertační práce se zabývá problematikou vzájemného rušení bezdrátových standardů WLAN a Bluetooth. Standard Bluetooth pracuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,402 - 2,480 GHz, které je také využíváno zástupcem sítí WLAN ...