Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza a hodnocení rizik v návrhu zakládání staveb 

    Kalenda, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik v procesu návrhu základů stavby. Na modelovém příkladě je naznačen postup výpočtu. Následně je provedena analýzy rizik ...