Now showing items 1-3 of 3

 • Kárná odpovědnost u svobodných povolání 

  Dufek, Zdeněk; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek se zabývá problematikou kárné odpovědnosti jednotlivých svobodných profesí a dalších profesí v resortu spravedlnosti. Srovnává rozsah jejich kárné odpovědnosti dle příslušné právní úpravy a výši sankcí. Dále obsahuje ...
 • Příprava nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

  Kledus, Robert; Vémola, Aleš; Drochytka, Rostislav (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Příspěvek stručně shrnuje obsah jednání 11. schůze podvýboru ústavně právního výboru pro justici a soudní samosprávu, na které byl projednáván záměr přípravy vládního návrhu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích ...
 • Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2012 

  Bradáč, Albert; Daňhel, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti a počty znalců a znaleckých ústavů v ČR. V druhé části jsou představeny změny zákona č. 36/19*67 Sb., o znalcích a tlumočnících, které přinesl zákon č. 444/2011 Sb.