Now showing items 1-20 of 34

 • Inspekce práce ve stavebnictví 

  Hudec, Radek
  Cílem diplomové práce je představit institut inspekce práce se zaměřením na stavebnictví. Dalším bodem je představení koordinátora BOZP ve vztahu k inspektorátu práce. Hlavně bych chtěl čerpat z praxe, takže budu absolvovat ...
 • Náklady sezonních zařízení s aplikací nového zákoníku práce 

  Kulčár, Jan
  Cílem mé práce je analyzovat personální management vybraných sezonních sportovních zařízení a zjistit, jestli se náklady na zaměstnance zvedly nebo snížily po tom, co vstoupila v platnost novela zákoníku práce 2012. ...
 • Návrh na optimalizaci počtu zaměstnanců s následnou změnou pracovního poměru ve společnosti IDEAL OKNO s.r.o. 

  Olšáková, Barbora
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku změn pracovního poměru, konkrétně změny místa výkonu práce. Teoretická část poskytuje přehled o základních aspektech pracovního práva, analytická část rozbor konkrétní společnosti. ...
 • Návrh na snížení nákladů při vytváření nových pracovních míst u podnikatele 

  Nedomová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy, konkrétně přijímáním nových zaměstnanců a jejich odměňováním. Zaměřuje se na možnosti finančních úspor, kterých lze dosáhnout při zaměstnávání osob se zdravotním postižením ...
 • Návrh na snížení nákladů v kapitálové společnosti 

  Popeláková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací plnění zákonného povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, využitím příspěvků od Úřadu práce a hledáním úspor finančních prostředků zaměstnavatele s cílem ...
 • Návrh řešení přezaměstnanosti společnosti GALATEK a.s. 

  Pipková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá skončením pracovního poměru v souladu s právními předpisy České republiky. Jsou zde shrnuty informace týkající se průběhu ukončení pracovního poměru, které jsou dále analyzovány u konkrétního ...
 • Návrh způsobu řešení částečné nezaměstnanosti 

  Uherková, Andrea
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice částečné nezaměstnanosti, která je v dnešní době stále častější u mnoha zaměstnavatelů. Zabývá se procesem úbytku zakázek u zaměstnavatele, možnostmi řešení a povinnostmi s tím ...
 • Optimalizace a transformace pracovních poměrů v obchodní společnosti 

  Vozka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, a to konkrétně změnou formy pracovního poměru a rozvržením pracovní doby. Zaměřuje se na náklady, které vznikají v souvislosti se zaměstnáváním sezónních zaměstnanců ...
 • Optimalizace procesu přijímání zaměstnanců 

  Melichárková, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na proces přijímání zaměstnanců. Představuje určitý přehled povinností zaměstnavatele spojený s procesem přijímání zaměstnanců a nabízí nejlepší řešení problematiky celého procesu a správné ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových a osobních nákladů 

  Vichtová, Marika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele v souvislosti se sezónní výrobou, která je spojena s nerovnoměrně rozvrženou potřebou ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Šidlová, Ivana
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou pracovněprávních vztahů, konkrétně vznikem pracovního poměru v souladu s právními ustanoveními platnými na území České republiky. Cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Trnková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy, konkrétně systémem odměňování zaměstnanců u vybraného zaměstnavatele. Cílem práce je především optimalizovat osobní náklady zaměstnavatele. Teoretická část je zaměřena ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Petruchová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy a mzdovými náklady vznikající v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců. Zaměřuje se na optimalizací mzdových nákladů, které zaměstnavateli vznikají v důsledku navýšení ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Smejkalová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá oblastí pracovněprávních vztahů. Cílem bakalářské práce je doporučit zaměstnavateli TNT Express Worldwide, s r. o. nejvýhodnější způsob vzniku pracovněprávního vztahu z ekonomického hlediska na ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Famfulíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů, především jejich vznikem. Cílem práce je návrh řešení problému, který se týká nedostatku uchazečů o nabízená pracovní místa, resp. optimalizace počtu ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Vorrethová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Cílem práce je optimalizace osobních nákladů v souvislosti s nerovnoměrně rozloženou potřebou práce v průběhu kalendářního roku. Bakalářská práce se zabývá ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Smejkalová, Liliana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovněprávních vztahů zaměstnavatele jako OSVČ. Cílem práce je snížení osobních nákladů zaměstnavatele při stávajícím počtu zaměstnanců. V teoretické části je téma rozebráno ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Hudcová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního poměru, především jeho vzniku. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na základní pojmy související s pracovním poměrem a jeho vznikem. Hlavním cílem analytické ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Rybová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pracovněprávních vztahů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy pracovněprávních vztahů, které jsou dále využity v analytické části této práce. Analytická část se zabývá ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Létalová, Klára
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů, zejména jejich vzniku. Práce je zaměřena na optimalizaci mzdových nákladů, které vznikají při zaměstnávání nových zaměstnanců. Teoretická část práce je ...