Now showing items 1-9 of 9

 • Ochrana dat podniku 

  Koutný, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany dat v podniku. Data jsou jedním z nejcennějších zboží a je nutné, aby měl podnik tato data chráněna. Práce je zaměřena na analýzu současného stavu a navrhuje řešení v souladu ...
 • Podpora snapshotu a rollbacku pro konfigurační soubory v distribuci Fedora 

  Včelák, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou možností zálohování a verzování konfiguračních souborů pod operačním systémem GNU/Linux. Na základě zjištěných skutečností je navržen, implementován a otestován nový nástroj pro distribuci ...
 • Přenos a zálohování textových zpráv 

  Černý, František
  Předmětem této bakalářská práce je dvojce kooperujících aplikací pro zálohu, obnovu a prohlížení SMS zpráv. První z implementovaných aplikací určená pro operační systém Android provádí zálohu a obnovu SMS zpráv za pomocí ...
 • Sledování a řízení nákladů na stavební zakázce a podniku jako celku 

  Průchová, Lucie
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku stavební zakázky, na zdroje financování, průběh financování a členění nákladů. Cílem práce je porovnání způsobů fakturací na konkrétní stavební zakázce a ...
 • Studie řízení výrobních procesů se zaměřením na dosažení spolehlivosti 

  Krus, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spolehlivosti výrobních zařízení se vztahem k možným ekonomickým důsledkům provozu. Teoretická část se věnuje obecně dílčím vlastnostem spolehlivosti, jejich určení a identifikaci. ...
 • Technologie vysoké dostupnosti MS SQL Serveru 

  Pyszko, Pavel
  Diplomová práce obsahuje ucelený teoretický přehled o technologiích vysoké dostupnosti v prostředí Microsoft SQL Serveru. U každé technologie je uveden návod pro nasazení technologie, technologie jsou rozebrány z pohledu ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Pajgerová, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na zálohovanie, ukladanie, obnovovanie dát a na dátové úložiská. Popisuje problematiku a spôsob zálohovania a obnovovania dát vo firme JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o. Výstup z tejto ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Levíček, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením a analýzou ukládání, zálohování, obnovy dat a datovými úložišti firmy XXX s. r. o. Výsledkem práce bude upozornění na chyby a nedostatky včetně návrhu řešení a možných vylepšení ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Kubányi, Michal
  Táto práca sa zaoberá zálohovaním , uložením a obnovovaním dát na dátovým úložiskám. V prvej časti sa práca venuje teoretickej pozadie problematiky. Druhá časť tejto práca sa zamiera na analýzu súčasného stavu zálohovania ...