Now showing items 1-1 of 1

  • Zálohování dat a datová úložiště 

    Musil, Štěpán
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování dat ve výrobní společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o. v odvětví automotive. První částí jsou teoretická východiska práce, kde je představeno zálohování a archivace. Dále ...