Now showing items 1-10 of 10

 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Daněk, Radek
  Bakalářská práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací z hlediska matematických a statistických metod. Rozhodl jsem se vypracovat téma řízení zásob vybrané provozovny, u které jsem konal školní praxi. Poté ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Gřundělová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na podporu vývoje softwarových aplikací s použitím matematických a statistických metod. Práce se zabývá řízením zásob ve společnosti Besta Trade s.r.o. Práce obsahuje rozbor teoretických ...
 • Multimediální výuka projektování elektrotechnických výrob a logistika 

  Klimeš, Roman
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou projektování elektrotechnických výrob a logistiky a s možnostmi multimediální výuky na vysoké škole. Vypracoval jsem projekt skladu materiálu a skladu hotových výrobků ...
 • Návrh nového skladu náhradních dílů ve firmě OKD 

  Adamiec, Radek
  Úlohou této diplomové práce je navrhnout nový sklad náhradních dílů. V první části práce je popsaný teoretický rozbor zpracovávané problematiky. Dále následuje analýza současného skladového stavu v podniku a analýza ...
 • Návrh optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladových zásob 

  Kukulová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladového hospodaření ve výrobním podniku za použití moderních metod. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na útvar nákupu, pohyb zásob, ...
 • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

  Vanko, Filip
  Úlohou tejto diplomovej práce je navrhnúť systém skladovania v strojárenskom podniku s predpokladaným rozšírením objemu výroby. V prvej časti práce je popísaný teoretický rozbor spracovávanej problematiky. Ďalej nasleduje ...
 • Studie řízení nákupu se zaměřením na zásoby ve vybrané obchodní organizaci 

  Vaverková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení nákupního procesu v organizaci. Specifikuje řízení nákupní činnosti a řízení zásob. Zaměřuje se na popis informačních systémů v organizaci. Obsahuje návrhy na úpravu systému napomáhající ...
 • Studie řízení zásob pro plynulost procesu nákupu 

  Fuňková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením zásob a plynulostí procesu nákupu ve společnosti ProPS, s. r. o. s cílem jeho zdokonalení. Zaměřuje se na skupinu vybraných materiálových prvků. V práci jsou zpracovaná teoretická ...
 • Studie řízení zásob ve vazbě na výrobní proces 

  Tieber, Michael
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení zásob v mezinárodním opravárenském centru společnosti Symbol Technologies Czech Republic s.r.o. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na plánování, skladovaní a ...
 • Studie řízení zásob ve výrobním podniku 

  Janál, Michal
  Diplomová práce se zabývá studií řízení zásob ve výrobním podniku Česká zbrojovka a.s.. Teoretické východiska se zabývají oblastmi, potřebnými k stanovení optimálních dodávek vybraných materiálů. Na základě analýzy současného ...