Now showing items 1-8 of 8

 • Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity 

  Marton, Daniel; Starý, Miloš; Menšík, Pavel (De Gruyter Open, 2015-10-06)
  The paper contains a sensitivity analysis of the influence of uncertainties in input hydrological, morphological and operating data required for a proposal for active reservoir conservation storage capacity and its achieved ...
 • Řízení zásobní funkce nádrže 

  Hon, Matěj
  Dispečerský graf udává množství vypouštěné vody podle aktuálního stavu objemu vody v nádrži. V práci je popsán postup vytváření zonálního dispečerského grafu a jeho simulování na reálném vodním díle Vranov. Pomocí předpovědí ...
 • Vliv hydrologických a provozních nejistot na komplexní vodohospodářské řešení údolní nádrže 

  Havlík, Martin
  Tématem práce je vodohospodářské řešení zásobního a retenčního objemu vodní nádrže Hanušovice na řece Krupá. V rámci práce se provede výpočet zásobního a retenčního objemu uvažované nádrže. K výpočtu objemů zásobního a ...
 • Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže Těšetice 

  Žiaček, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje danou lokalitu kaskády Bohuňovský rybník a VN Těšetice. Dále je posouzena účinnost zásobního a ochranného funkčního prostoru a případný návrh přerozdělení velikostí uvažovaných objemů VN Těšetice. ...
 • Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže Tršice 

  Chyba, Martin
  Úkolem bakalářské práce je vhodné vodohospodářské řešení zásobní funkce a ochranné funkce malé vodní nádrže Tršice. Součástí práce je provedení výpočtu zabezpečenosti nádrže při různých hodnotách součinitelů zabezpečenosti ...
 • Vodohospodářské řešení vodní nádrže Tršice 

  Chyba, Martin
  Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci s názvem Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže Tršice. Předmětem práce je dopracování vodohospodářského řešení na nádrži Tršice. Z hlediska zásobní funkce nádrže, půjde o ...
 • Vodohospodářské řešení zásobního objemu nádrže Vranov 

  Vítková, Lucie
  Současné přetrvávající sucho a změny v klimatickém systému vedou k vyvolání otázek vodohospodářů, jak do budoucna nakládat s vodními zdroji. Stále více se zkoumá projev změny klimatu v hydrologických řadách a jejich vliv ...
 • Vodohospovářské řešení zásobního objemu vodní nádrže Hanušovice 

  Havlík, Martin
  Tématem práce je vodohospodářské řešení zásobního objemu vodní nádrže Hanušovice na řece Morava/Krupá. V rámci práce se provede výpočet zásobního objemu uvažované nádrže, která je v Generelu lokalit pro akumulaci povrchových ...