Now showing items 1-2 of 2

  • Solární ohřev TUV 

    Flöhsler, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout funkční systém pro ohřev teplé užitkové vody (dále TUV) a ekonomickou stránku projektu. Návrh zahrnuje správné určení velikosti solárních kolektorů, kde nesmíme opomenout zvolení ...
  • Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. 

    Šťastný, Radek
    Téma diplomové práce je zaměřené na technické zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou energie. Konkrétně se jedná o starší objekt ze 70. let minulého století sloužící pro sportovní a kulturní účely. K objektu ...