Now showing items 1-2 of 2

  • Monitoring aplikací běžících v JVM pomocí JVM Tool Interface 

    Vomáčka, Pavel
    Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou agenta pro sledování běžící Java aplikace. Monitoruje obsazení zásobníku a haldy se zaměřením na lokalizaci alokace objektů. Zabývá se také vytvořením grafického uživatelského rozhraní ...
  • Přípravek pro měření na goniofotometru 

    Poledník, Radim
    Cílem práce je návrh nového univerzálního zásobníku pro měření automobilových svítilen či světlometů na goniofotometru, jenž má zkrátit celkový čas potřebný k měření vzorků, především zadních lamp. Konstrukční návrh ...