Now showing items 1-5 of 5

 • Dokumentace skutečného stavu a rekonstrukce úpravny vody obce Kateřinice 

  Vaníček, Petr
  Cílem této práce je posouzení technického stavu objektu úpravny vody v Kateřinicích a návrh na odstranění závad zjištěných z přiložené fotodokumentace úpravny vody. Součástí práce je provedení výpočtů a variantní řešení ...
 • Safety of the water supply system in the absence of desinfection residue 

  Ručka, Jan; Rajnochová, Markéta (MM Science Journal, 2017-12-01)
  The paper focuses on the drinking water supply with public water mains without the use of disinfectant residues in the transported water. This method of delivering drinking water can only be considered if a sufficient ...
 • Studie propojení skupinových vodovodů Lanškroun a Letohrad 

  Kubešová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá studií propojení dvou vodárenských soustav – skupinový vodovod Letohrad a skupinový vodovod Lanškroun. První část zahrnuje přehled legislativních předpisů a norem, které souvisí s výstavbou, ...
 • Úpravny vody v ČR 

  Pavlů, Tomáš
  Hlavním cílem práce je vytvoření přehledného katalogu vybraných úpraven vody v České republice, který by podával základní informace o jednotlivých objektech. První část práce je věnována obecným informacím o úpravnách vody ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod ve výrobním závodu 

  Strnadová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na odvádění splaškových a dešťových odpadních vod, zásobování pitnou a požární vodou a dodávku plynu k plynovým spotřebičům. Teoretická část se zabývá odpadní vodou a jejím využíváním. Technická ...