Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza vedlejších rozpočtových nákladů v závislosti na základních rozpočtových nákladech 

  Studený, Marek
  Práce se zabývá otázkou závislosti vedlejších rozpočtových nákladů na vedlejších rozpočtových nákladech. Je zde popsána struktura obou druhů nákladů a její členění na elementární části. Dále jsou zde identifikovány jejich ...
 • Hřešení 

  Velebová, Leona
  Hřešení je o mém provinění z množství vlastněné kosmetiky. O předmětech, kterými se obklopuji a jejich počet nedokážu regulovat. O mé závislosti na rituálu s nimi. O fetišizaci kosmetických výrobků v domácnosti. O výsledném ...
 • In dust we trust 

  Rujbr, Kamil
  Skrze papíry a plátna vyprávím příběh každodenní závislosti, která nás obklopuje. Vycházím z osobních pocitů a nasávám atmosféru města a míst z okraje společnosti. Toto téma zobrazuji formou abstraktní kresby a malby, ve ...
 • Pergo/Pedro 

  Valchářová, Martina
  Bakalářská práce námětově vychází z drogové problematiky na území České Republiky. Kresby zachycují varny pervitinu v rodném kraji a zároveň jsou prostředníky ke zvýraznění a prohloubení výtvarného gesta, na které jsem se ...
 • Počítačové hry a lidský mozek 

  Hanuš, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových her a jejich vlivu na lidský mozek. Cílem první kapitoly je popsat základní vlastnostmi lidského mozku a jeho schopnosti, které developeři počítačových her využívají ...
 • Posouzení vlivu původu a frakce hrubého kameniva na pružnost a trvanlivost konstrukčního betonu 

  Hanuš, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vlivem původu a frakce hrubého kameniva na trvanlivost a pružnost konstrukčního betonu. Jako kritérium trvanlivosti se sleduje především mrazuvzdornost betonu. V teoretické části jsou popsány ...
 • Použití Infinispan pro implementaci CDI kontextu 

  Kövári, Adam
  Tato práce vede čtenáře od vývoje kontextově závislé injekce v Java EE, ukazuje základní přehled o JSR 299, které se vyvinulo do rámce této specifikace a analyzuje referenční implementace Weld. V pozdějších částech je ...
 • Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku 

  Uttendorfský, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o koncentraci vzduchu ve vodě. Hlavní koncepce vychází z Henryho zákona o rozpouštění plynů v kapalinách v závislosti na tlaku. Je zde uvedeno jeho základní odvození, faktory ovlivňující ...
 • Stanovení závislostí pro vyhodnocování výsledků měření tuhosti pryžového kloubu 

  Beseda, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá stanovením závislostí pro vyhodnocování výsledků měření tuhosti pryžového kloubu. Vlastnostem, použitím a chováním pryže je věnována první část práce. Navazuje část, kde je uveden popis problému ...
 • Závislost hodnoty stavebního závodu na velikosti vlastního kapitálu 

  Bahenský, Miloš
  Dizertační práce se zabývá znaleckou problematikou oceňování obchodních závodů stavební produkce v podmínkách ekonomiky České republiky. Problematika oceňování obchodních závodů je, a vždy bude, vysoce aktuální v prostředí ...