Now showing items 1-3 of 3

 • Měření a seřízení geometrie náprav závodních vozidel 

  Vanda, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření geometrie a seřízení podvozku závodního automobilu. Na základě analýzy předchozího teoretického konstrukčního návrhu byl vytvořen reálný prototyp ...
 • Návrh zařízení pro měření a seřízení podvozku závodního automobilu. 

  Hejtmánek, Petr
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření geometrie a seřízení podvozku závodního automobilu. Byly vypracovány dvě varianty měřícího systému, postup měření každého systému byl popsán. Následuje ...
 • Vývojové trendy převodových ústrojí automobilů 

  Mičola, Ivo
  Závěrečná práce je vypracována jako rešerže na téma převodových ústrojí automobilů se zaměřením na převodovky určené pro závodní vozidla. Začátek práce je věnován spojkovým systémům, rozvodovkám, diferenciálům a kloubovým ...