Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace pro editaci map spolupracující s GPS modulem 

  Plch, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým návrhem a později i praktickou realizací aplikace sloužící pro editaci map. V první části je uveden popis nejdůležitějších částí systému GPS. Dále je blokově popsán přístroj pro ...
 • Doplnění geografických souřadnic do fotografií podle záznamu trasy 

  Mareš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou doplnění geografických souřadnic do metadat fotografií za pomoci záznamu trasy pořízeného například využitím systému GPS. Kromě automatického doplnění dat má uživatel možnost ...
 • Mobilní aplikace pro podporu cestování 

  Kubiš, Radim
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro cestovatele. Aplikace je postavena na mobilní platformě Android, využívá GPS modul zařízení a pro většinu funkcí vyžaduje připojení k Internetu. Uživatel ...
 • Vizualizace výškového profilu a informací o projeté trase 

  Elman, Michal
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a naimplementovať program na vizualizáciu výškového profilu a informácií o prejdenej trase. GPS navigácie ukladajú prejdenú trasu do súboru vo formáte GPX, ktorý sa následne otvorí v ...
 • Webový systém pro publikování GPS dat 

  Hamšík, Filip
  Tato práce se zabývá vývojem webové aplikace, která umožní správu a publikaci zaznamenaných tras ve formátu GPX na mapových podkladech Mapy.cz. U každé trasy je možné zobrazit její výškový profil, přidat fotografie k daným ...