Now showing items 1-2 of 2

  • Dolování dat v prostředí DB serveru Oracle a MS SQL Serveru 

    Opršal, Martin
    Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z dat. Práce je zaměřena na získávání pravidel z relačních databází na serverech Microsoft SQL a Oracle Data mining serveru. V praktické části je popsán návrh ...
  • Porovnání modelů pro dolování dat z databází 

    Pospíšil, Jan
    Tato práce se zabývá základním porovnáváním vlastností dataminingových modelu vzhledem k různým povahám dat. Důraz byl kladen především na nalezení klíčových vlastností, které ovlivňují přesnost klasifikace dat. Práce je ...