Now showing items 1-14 of 14

 • Dolovací modul systému pro získávání znalostí z dat FIT-Miner 

  Zapletal, Petr
  Tato diplomová práce rozebírá rozšíření systému pro získávání znalostí z databází FIT-Miner. V první části práce je probrán proces dolování dat, problematika smíšených modelů a systém FIT-Miner. Druhá část popisuje návrh, ...
 • Dolování periodických vzorů 

  Stríž, Rostislav
  Sběr a analýza dat jsou dnes běžnou praxí v mnoha odvětvích vědy i podnikání. Proces \emph{získávání znalostí z databází} umožňuje získat z uložených dat nové a zajímavé informace, které lze využít k dalšímu rozvoji. Tato ...
 • Dolování víceúrovňových sekvenčních vzorů 

  Šebek, Michal
  Dolování sekvenčních vzorů je důležitá oblast získávání znalostí z databází. Stále více průmyslových a obchodních aplikací uchovává data mající povahu sekvencí, kdy je dáno pořadí jednotlivých transakcí. Toho může být ...
 • Dolování z dat v prostředí informačního systému K2 

  Figura, Petr
  Tento projekt vznikl jako firemní zadání společnosti K2 atmitec Brno s.r.o.  Jeho výsledkem je modul pro dolování dat v prostředí informačního systému K2. Navrhovaný modul implementuje asociační analýzu nad daty datového ...
 • Implementace části standardu SQL/MM DM pro asociační pravidla 

  Škodík, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází, konkrétně se zaměřuje na asociační pravidla, která jsou součástí systému dolování z dat. Dolováním se snažíme získat znalosti (data), která nejsou ...
 • Implementace dolovacích modulů systému pro dolování z dat na platformě NetBeans 

  Stríž, Rostislav
  Sběr a ukládání dat hraje významnou roli v mnoha aspektech dnešního podnikání a kvalitní informace se stávají klíčem k úspěchu. Proces získávání znalostí z databází umožňuje z uložených dat získat skryté informace, které ...
 • Inteligentní emailová schránka 

  Pohlídal, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá využitím klasifikace textu při třídění příchozí pošty. Nejdříve je popsána problematika získávání znalostí z databází a je detailně rozebrána klasifikace textu s popisem vybraných metod. Dále ...
 • Meta-učení v oblasti dolování dat 

  Kučera, Petr
  Tato práce popisuje možnosti využití meta-učení v oblasti dolování dat. Popisuje problémy a úlohy dolování dat, na které je možné aplikovat meta-učení, se zaměřením na klasifikaci. Obsahuje přehled technik meta-učení a ...
 • Metody měření úspěšnosti dolování dat 

  Trunkát, Jan
  Bakalářská práce je zaměřená na měření úspěšnosti dolování dat v oblasti shlukovaní. Seznamuje se základními pojmy, vlastnostmi dolování dat a hlavně se shlukovou analýzou dat. V rámci práce byl vytvořen program, který ...
 • Modul pro dolování z dat 

  Petrlík, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je seznámení s problematikou dolovaní z dat. Zaměřuji se především na problematiku klasifikace pomocí neuronových sítí. Proto zde popisuji některé základní algoritmy pro učení neuronových sítí. ...
 • Modul pro dolování z dat 

  Hlosta, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází (ZZD), a to zejména klasifikací pomocí Support Vector Machines (SVM). Na FIT VUT v Brně je vyvjíjen systém pro ZZD s modulární strukturou. Pro popis procesu ...
 • Modul shlukové analýzy systému pro dolování z dat 

  Riedl, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem modulu pro systém dolování z dat, jenž je vyvíjen na FIT. První část se věnuje obecnému procesu získávání znalostí a shlukové analýze včetně validace shluků, popisuje také Oracle Data ...
 • Rozšíření funkcionality systému pro dolování z dat na platformě NetBeans 

  Šebek, Michal
  Databáze se neustále rozrůstají o nová data. Za účelem analýzy těchto dat byl definován proces získávání znalostí z databází. Pro podporu tohoto procesu vznikla řada nástrojů. Vývojem jednoho z těchto nástrojů se zabývá ...
 • Získávání znalostí z časoprostorových dat 

  Pešek, Martin
  Tato práce se zabývá získáváním znalostí z časoprostorových dat, což je v současné době velmi rychle se vyvíjející oblast výzkumu v informačních technologiích. Nejprve popisuje obecné principy získávání znalostí, následně ...