Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh na rozšíření mateřské školy 

  Franková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu vybrané mateřské školy. Na základě provedené analýzy je vytvořen návrh na rozšíření mateřské školy, vzhledem k nedostatečné kapacitě budovy. V rámci diplomové práce jsou ...
 • Zhodnocení hospodaření organizace ZIKOS 

  Busta, Karel
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace ZIKOS. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření organizace a navrhnout doporučení ke zlepšení ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Valentová, Ilona
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření neziskové organizace Technické služby Rosice. Cílem práce je na základě důkladné analýzy příjmové a výdajové stránky rozpočtu vybrané organizace zhodnotit její hospodaření ...